PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hankintayhtiöillä vähennysoikeus osakkeiden hankintakuluista

Osakkeiden hankintakulujen arvonlisäverovähennykset ovat olleet pitkään Verohallinnon tarkassa tutkinnassa. Korkein hallinto-oikeushan antoi asiasta jo vuonna 2015 päätökset (KHO:2015:134 ja KHO:2015:135), joiden mukaan emoyhtiö, joka myy tytäryhtiöilleen verollisia palveluja on oikeutettu vähentämään tytäryhtiöosakkeiden hankintakuluihin sisältyvän arvonlisäveron yleiskuluina. Vähennysoikeutta ei ollut, jos yhtiö ei hankintatilikaudella myynyt verollisia palveluja tytäryhtiöilleen – pelkät toiminnan aloittamista valmistelevat toimenpiteet eivät riittäneet.

Vähennysoikeuden piti olla selvä, mutta Verohallinto on jatkuvasti kyseenalaistanut yrityskauppojen hankintarakenteisiin perustettujen hankintayhtiöiden (BidCo) arvonlisäverovähennyksiä mitä erilaisimmilla perusteilla ja suuri määrä tapauksia on päätynyt hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on loppukevään aikana antanut useita päätöksiä, joissa Verohallinnon hylkäämät palautukset on hyväksytty. Päätökset ovat nyt myös jääneet lainvoimaisiksi. Näiden lainvoimaisten päätösten perusteella voitaneen nyt viimein sanoa, että KHO:n oikeusohjetta noudatetaan myös Verohallinnossa ja hankintayhtiöillä on vähennysoikeus osakkeiden hankintakuluista KHO:n asettamien edellytysten täyttyessä.

Rakenteiden järjestelyissä on kuitenkin edelleen syytä noudattaa erityistä huolellisuutta.

Erityisen tärkeää on huolehtia, että hankintayhtiö ei vain suunnittele laskuttavansa palveluista ensimmäisen tilikauden aikana, vaan laskutus todella tapahtuu.

Lisäksi on syytä huomioida, että hankintayhtiön kautta kulkeva konsernin lainoitus tai muu veroton toiminta voi vaikuttaa vähennysoikeuden laajuuteen.