PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hankintayhtiöillä vähennysoikeus osakkeiden hankintakuluista

Osakkeiden hankintakulujen arvonlisäverovähennykset ovat olleet pitkään Verohallinnon tarkassa tutkinnassa. Korkein hallinto-oikeushan antoi asiasta jo vuonna 2015 päätökset (KHO:2015:134 ja KHO:2015:135), joiden mukaan emoyhtiö, joka myy tytäryhtiöilleen verollisia palveluja on oikeutettu vähentämään tytäryhtiöosakkeiden hankintakuluihin sisältyvän arvonlisäveron yleiskuluina. Vähennysoikeutta ei ollut, jos yhtiö ei hankintatilikaudella myynyt verollisia palveluja tytäryhtiöilleen – pelkät toiminnan aloittamista valmistelevat toimenpiteet eivät riittäneet.