PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Helsingin HaO: Kiinteä toimipaikka ei ole edellytys rajoitetusti verovelvollisen liiketulon verottamiselle

Hallinto-oikeus totesi antamassaan ratkaisussa, ettei Suomen lainsäädäntö aseta kiinteän toimipaikan muodostumista verotusoikeuden ehdoksi verosopimuksettomassa tilassa.

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksessään 19/0508/3 käsitellyt verotusoikeutta verosopimuksettomassa tilanteessa. Tapauksessa Verohallinto oli myöntänyt Hongkongiin rekisteröityneelle yhtiölle lähdeverokortin, jonka mukaan yhtiön ei tarvinnut maksaa Suomesta saamastaan tulosta lähdeveroa. Hongkongilaisen yhtiön toiminta Suomessa koostui aluksella suoritettavasta noin kahden viikon mittaisesta urakasta. Yhtiölle ei muodostunut Suomeen kiinteää toimipaikkaa.

Hongkongilainen yhtiö oli tuloverolain mukaisesti Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, ja lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan veroa mm. täällä harjoitetusta liikkeestä saamastaan tulosta. Tuloverolaki ei sanamuotonsa perusteella edellytä liiketulon veronalaisuudelta kiinteän toimipaikan muodostumista. Lähdeverolain mukaisesti liiketulosta on pidätettävä lähdevero. Kun olosuhteissa ei myöskään ollut soveltuvaa verosopimusta, Suomen verotusoikeutta ei tilanteessa mitenkään rajoitettu, eikä mikään muu säännös vapauta tästä toiminnan lyhytkestoisuuden tai muiden vastaavien seikkojen perusteella. 

Hallinto-oikeus on näillä perusteilla ja viitaten mm. ulkomaisen palkansaajan lähdeverotusta ja kansainvälistä kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevaan hallituksen esitykseen (76/1995 vp) päättänyt kumota aiemmat päätökset, eli lähdeverokorttia ei olisi tullut myöntää.  

Päätös ei ole lainvoimainen.