PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Helsingin HaO: Kiinteä toimipaikka ei ole edellytys rajoitetusti verovelvollisen liiketulon verottamiselle

Hallinto-oikeus totesi antamassaan ratkaisussa, ettei Suomen lainsäädäntö aseta kiinteän toimipaikan muodostumista verotusoikeuden ehdoksi verosopimuksettomassa tilassa.