PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Henkilöasiakkaiden muuttuneet veroilmoituskäytännöt ja ennakon täydennysmaksun poistuminen

Keväällä 2019 OmaVero-palveluun tulee näkyville henkilöasiakkaiden esitäytetyt veroilmoitukset. Jatkossa niihin tehtävät muutokset ilmoitetaan joko OmaVerossa tai erillisillä lomakkeilla. Ennakon täydennysmaksu on poistunut käytöstä 31.10.2018. Marraskuun alusta lähtien on siirrytty ennakkoveromalliin.

Uudistunut veroilmoitus

Verohallinto on lähestynyt kotitalouksia OmaVeroon liittyvällä tiedotteella. Suurin osa henkilöasiakkaiden veroasioista on mahdollista hoitaa sähköisesti OmaVeron avulla ja tämän johdosta vuonna 2019 Veroilmoitus verkossa -palvelu poistuu käytöstä. OmaVerossa niin veroilmoituksen tietojen täydentäminen kuin verokortin hakeminen onnistuvat sähköisesti. Myös verojen maksamisen, oikaisuvaatimuksen tekemisen sekä tilinumeron ilmoittamisen voi hoitaa kyseisen palvelun kautta. Lisäksi OmaVerossa on nähtävillä veronpalautukseen ja jäännösveroihin liittyvät tiedot.

Vuoden 2019 keväällä OmaVeroon tulee näkyville henkilöasiakkaiden esitäytetyt veroilmoitukset, jotka postitetaan myös kotiin, mikäli asiakas ei ole ottanut käyttöön sähköisen viranomaisasioinnin Suomi.fi-viestejä 28.2.2019 mennessä. Veroilmoituksen täydentämisen voi hoitaa joko sähköisesti OmaVerossa tai paperisena postin välityksellä. Veroilmoituksen korjauspäivä on näkyvillä niin OmaVerossa kuin esitäytetyllä veroilmoituksella. Mikäli muutokset eivät ole perillä Verohallinnossa viimeistään esitäytetylle veroilmoitukselle merkittynä tai OmaVerossa näkyvänä korjauspäivänä, joutuu henkilöasiakas maksamaan 50 euron suuruisen myöhästymismaksun.

Veronpalautukset ja jäännösverot aikaistuvat

Jatkossa esitäytetylle veroilmoitukselle tehtävät muutokset ilmoitetaan joko OmaVerossa tai erillisillä lomakkeilla. Tästä syystä Verohallinto onkin uudistanut henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen ulkoasun sekä ottanut käyttöön uusia lomakkeita. Esimerkiksi matkakuluille on jatkossa neljä erilaista lomaketta. Uudet lomakkeet täyttöohjeineen on julkaistu Verohallinnon sivuilla.

Uudistetuilla käytännöillä on vaikutus myös koko verotuksen päättymispäivään, joka tähän asti on ollut verovuotta seuraavan vuoden lokakuun viimeinen päivä. Jatkossa henkilöasiakkailla on omat verotuksen päättymispäivät ja oletettavaa on, että osalla henkilöasiakkaista verotus päättyy jo paljon ennen lokakuun loppua. Vuonna 2019 veronpalautukset maksetaan elokuun ja joulukuun välisenä aikana. Jäännösverojen eräpäivät sijoittuvat elokuun ja helmikuun väliselle ajalle. Veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösverojen eräpäivä ilmoitetaan verotuspäätöksessä.

Ennakon täydennysmaksusta lisäennakko

Ennakon täydennysmaksu on poistunut käytöstä 31.10.2018. Marraskuun alusta lähtien on siirrytty ennakkoveromalliin, jossa henkilöasiakas ei voi enää oma-aloitteisesti maksaa itse valitsemaansa täydennysmaksua vaan Verohallinto laskee annettujen tietojen pohjalta tarvittavan täydennysmaksun määrän.

Verovelvollinen voi hakea 6.12.2018 saakka ennakkoveroa, mikäli henkilöasiakas epäilee että hän ei ole maksanut riittävästi veroja vuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen henkilöasiakkaan on mahdollista hakea lisäennakkoa puuttuvien verosuoritusten kattamiseksi aina verotuksen päättymiseen saakka. Niin ennakkoveroa kuin lisäennakkoakin voi hakea OmaVerossa, jossa henkilöasiakas voi itse valita lisäennakon eräpäivän.

Lisäennakko maksetaan yhdessä erässä ja aiemman ennakon täydennysmaksun tavoin se on koroton verovuotta seuraavan tammikuun loppuun saakka. Tämän jälkeen lisäennakolle maksetaan huojennettua viivästyskorkoa oman verotuksen päättymiseen asti. Huomaathan, että lisäennakolle vahvistetun eräpäivän jälkeen maksetulle lisäennakolle kertyy viivästyskorkoa maksupäivään saakka.