PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hyviä päätöksiä vähennysoikeuksista – arvonlisäveropalautukset hakuun!

Verohallinto on muutaman vuoden ajan soveltanut lainvastaista linjaa verottomiin kiinteistö- ja osakekauppoihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyvien kulujen arvonlisäverovähennyksissä. Vähennysoikeuksiin on aktiivisesti puututtu verotarkastuksissa ja kausivalvonnan yhteydessä. 

Korkein hallinto-oikeus on kuluneen vuoden aikana antanut Verohallinnon päätöksistä tehdyistä valituksista useita verovelvollismyönteisiä ratkaisuja, jotka poikkeavat Verohallinnon linjasta. Ratkaisujen myötä Verohallinnon linja tulee muuttumaan.  

Yritysten kannattaa käydä läpi, onko viimeisen kolmen vuoden ajalla jälkiverotettu, puututtu kausivalvonnassa tai muutoin jätetty vähentämättä arvonlisäveroa seuraaviin liiketoimiin liittyen:

  • Tytäryhtiöosakkeiden myynti liiketoiminta-alueen lopetustilanteessa
  • Sale and lease back -järjestelyt
  • Kiinteistöliiketoiminnan myynti /vuokrattujen kiinteistöjen myynti.

Avustamme mielellämme palautusmahdollisuuksien arvioinnissa.