PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hyvin suunniteltu kirjanpito on puoliksi tehty veroilmoitus

Verorobotit tekevät tuloaan, kuten Niina Roukala kirjoittaa. Verolaskelman laadintaa voi kuitenkin helpottaa myös ilman robotin apua, mikäli verotus otetaan huomioon jo kirjanpidon suunnittelussa ja kirjauksia tehtäessä.

Verolaskelman ja veroilmoituksen laadinnan näkökulmasta keskeisessä asemassa ovat verotuksen ja kirjanpidon väliset väliaikaiset ja pysyvät erot. Väliaikaisia eroja muodostuu esimerkiksi hyllypoistoista ja varauksista, ts. tuloslaskelman eristä, jotka vähennetään verotuksessa eri verovuoden aikana kuin kirjanpidossa. Pysyvät erot muodostuvat pysyvästi vähennyskelvottomista tai verovapaista tuloslaskelman eristä.

Pysyvien ja väliaikaisten erojen huomioiminen veroilmoituksella helpottuu huomattavasti, jos verokäsittely on mietitty jo tilikauden aikana kirjauksia tehdessä ja tilikartan suunnittelussa. Elinkeinoverolain (”EVL”) mukaan 50-prosenttisesti vähennyskelpoiset edustusmenot, vähennyskelvottomat konsernisaamisten ja tytäryhtiöiden alaskirjaukset, sanktiot sekä muut pysyvät erot on syytä kirjata omille, tarkoituksensa mukaan nimetyille, tuloslaskelman tileille.

Vastaavasti verovuonna vähennyskelvottomat varaukset, lainasaamisten ei-lopulliset arvonalentumiset sekä muut väliaikaiset erot on syytä kirjata yksinomaan kyseisille erille omistetuille taseen tileille. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että EVL 46-49 §:ien perusteella verovuonna vähennyskelpoiset varaukset, eli ns. verotusperusteiset varaukset tulee vuonna 2016 uudistuneen kirjanpitolain- ja asetuksen mukaan esittää omana eränään tuloslaskelmassa ja taseessa tilinpäätössiirtojen alaotsikkona.

Väliaikaisten erojen hyvällä seurannalla on veroilmoituksen lisäksi merkitystä myös tilinpäätöksen laadinnan kannalta, mikäli yhtiö kirjaa taseeseen laskennallisia verosaamisia- ja velkoja tai laatii niitä koskevan liitetiedon. Kun kirjanpitodata on kunnossa, voidaan merkittävä osa väliaikaisista eroista (ja siten laskennallisista veroista) ja niiden muutoksista johtaa suoraan taseen tileistä. Lisäksi tarvitaan enää selkeä poistoerolaskelma poistoeron ja hyllypoistojen seurantaa varten.

Selkeä verotusta tukeva kirjanpitodata antaa varmuuden tunteen, että väliaikaiset erot on käsitelty vuodesta toiseen johdonmukaisesti ja ovat kumulatiivisesti oikein. Lisäksi se säästää aikaa veroilmoituksen ja tilinpäätöksen laadinnasta, tilintarkastuksesta sekä mahdollisesta verotarkastuksesta. Samalla tulee valmistautuneeksi robotin tuloon, joka ei ymmärrä epäjohdonmukaista kirjanpitodataa, tai minkä tahansa tyyppiseen prosessien automatisointiin.

Vinkkejä veroilmoituksen laadintaan

  • Muista hakea koulutusvähennystä.
  • Ole valmiina toimittamaan veroilmoitus sähköisesti (paperilomakkeet mahdollisia vain erityisestä syystä).
  • Ennakontäydennysmaksun voi maksaa ilman korkoa kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä (aiemmin veroilmoituksen jättöpäivään mennessä, eli kalenterivuotisilla 30.4. mennessä).
  • Muistithan antaa vuosi-ilmoituksen rojalteista, mikäli ilmoitat 78-lomakkeella etuyhteystahoille maksettuja rojaltisuorituksia (riippumatta siitä onko suorituksesta tullut periä lähdeveroa). Sähköinen vuosi-ilmoitus on tullut antaa viimeistään 3.2.2018, paperilomakkeella viimeistään jo 31.1.2018.

 

Kirjoitus on julkaistu alunperin Suomen Tilintarkastajat ry:n sivuilla.

 

Kysyttävää yritysveroilmoituksen tekemisestä? Ota yhteyttä!