PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRIC 23: Ensimmäistä kertaa IFRS-pelisäännöt epävarmoista veropositioista

Verotuksessa ratkaisut oikean ja väärän välillä eivät ole aina yksiselitteisiä nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa toimintaympäristössä. On hyvä muistaa, että epävarmoja veropositioita voi muodostua myös sellaisille konserneille, jotka veropolitiikkansa mukaisesti pyrkivät välttämään veroriskejä ja toimimaan aina kunkin maan lainsäädännön mukaisesti.

Kansainvälisillä markkinoilla toimivan konsernin verotukseen vaikuttavat eri maiden verolainsäädäntöjen lisäksi mm. paikallisten veroviranomaisten ja tuomioistuinten tulkinnat, eri maiden kirjanpitosäädökset, EU, verosopimukset, BEPS jne. Kansainvälisissä tilanteissa veron määrä on kahden tai useamman valtion viranomaisten tulkinnasta kiinni, minkä vuoksi verotuksellisesti epävarmoja tilanteita syntyy paljon.

Käytännössä konsernilla on oltava epävarmojen veropositioiden arvioimista, kirjaamista ja dokumentoimista varten prosessi, jonka avulla varmistetaan, että verotuksellisesti epävarmat tilanteet pystytään tunnistamaan, analysoimaan ja dokumentoimaan.

IASB (International Accounting Standards Board) on julkaissut IFRIC 23 -tulkinnan epävarmoista veropositioista. Tulkinta määrittelee tarkemmat pelisäännöt epävarmojen veropositioiden kirjaamisesta ja korostaa liitetietovaatimuksia. IFRIC 23 -tulkintaa sovelletaan viimeistään vuonna 2019 alkavilta tilikausilta.

IFRIC 23 -tulkinnan keskeiset kohdat:

 1. Arvioinnin lähtökohtana läpinäkyvyys ja asioiden tutkiminen:
  • Arvioinnissa oletetaan, että asianomaisella veroviranomaisella on täysi tuntemus relevanteista tosiseikoista eli veroviranomainen saa käyttöönsä kaikki asiaan liittyvät tiedot.
  • Arvioinnissa oletetaan, että veroviranomainen tutkii sille raportoidut tiedot.
 2. Epävarmat veropositiot käsitellään erikseen, jos ne eivät liity toisiinsa.
 3. Tapauksen luonteesta riippuen toisiinsa liittyvät epävarmat veropositiot voidaan käsitellä kokonaisuutena, jos ne liittyvät samaan veronsaajaan.
 4. Yhtiön tulee arvioida, millä todennäköisyydellä veroviranomainen hyväksyy käsittelyn, kun se tutkii asian. Tapauksen luonteesta riippuen arvioinnissa voidaan käyttää menetelmänä
  • yksittäistä todennäköistä määrää tai
  • todennäköisyyksillä painotettujen määrien summaa.
 5. Yhtiön tulee arvioida epävarma veropositio uudelleen, mikäli tosiseikat ja olosuhteet muuttuvat.

Jos vanhoja vuosia koskevia epävarmoja veropositioita on päivitettävä, IFRIC 23 -käyttöönoton yhteydessä vaikutus voidaan kirjata omaan pääomaan siirtymäsäännöksen perusteella. Vertailutietoja ei tarvitse oikaista.

IFRIC 23

 

Please see PwC’s technical release in English:

IFRIC23 Detailed analysis and action plan (pdf)
IFRIC23 In brief (pdf)