PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Iso-Britannian osakejärjestelmien raportoinnin määräpäivä lähestyy

Iso-Britanniassa verovuodesta 2014/2015 alkaen yritysten on tullut raportoida työsuhteeseen liittyvät arvopaperit sähköisesti HMRC:lle. Raportointivelvollisten yritysten täytyy rekisteröidä osakejärjestelmänsä HMRC:lle, vahvistaa veroetua tuottavat järjestelmät ja ilmoittaa sähköisesti vuosittaiset ilmoitukset osakejärjestelmiin liittyvistä tapahtumista. Verovuodelta 2016/2017 raportoinnin määräpäivä on 6. heinäkuuta 2017.

Raportointivelvollisia ovat yritykset, jotka ovat myöntäneet optioetuja, osakkeita tai vastaavia (esimerkiksi carried interest -palkkioita) Iso-Britanniassa yleisesti verovelvollisille työntekijöille tai johtajille. Lisäksi työnantajayrityksen tulee olla isobritannialainen yritys tai muu kuin isobritannialainen yritys, jonka isobritannialaiset työntekijät osallistuvat osake- tai optio-ohjelmaan.

Raportointivelvollisen yrityksen on tehtävä rekisteröinti sähköiseen ilmoitusjärjestelmään ennen 6. heinäkuuta 2017 ja ilmoitus on oltava palautettu HMRC:lle viimeistän 6. heinäkuuta 2017. Raportointi tapahtuu Employment Related Securities (”ERS”) annual return -ilmoituksen avulla. Raportointivelvoite kattaa työntekijöiden osakehankinnat, muutokset osakejärjestelmiin ja optioetujen myöntämishetket vuosittain.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti tai ilmoituksen antaminen myöhässä voi johtaa rangaistusmaksuihin ja aiheuttaa ylimääräistä seurantaa HMRC:n taholta. Mikäli HMRC:n sähköiseen ERS-raportointijärjestelmään ei ole aikaisempina verovuosina liitytty, voi rekisteröintiprosessi viedä jopa 4 viikkoa, joten rekisteröintitoimiin on suotavaa ryhtyä mahdollisimman pian.

Avustamme mielellämme raportointivelvollisuuden selvittämisessä ja raportointiin liittyvissä toimissa. Luonnollisesti Iso-Britannian PwC on tässä mukana.