PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Iso muutos osakekannustimien vuosi-ilmoitusmenettelyyn kansainvälisissä tilanteissa

Onko palkkahallintonne jo käynyt läpi miten ulkomaankomennuksella olleiden tai parhaillaan olevien työntekijöiden osakeinsentiivit ilmoitetaan 2017 vuosi-ilmoituksella? Taipuuko palkkahallinnon käyttämä ohjelma raportointivaatimuksiin vai syöttääkö palkkahallinto insentiivien vuosi-ilmoitukset manuaalisesti?

Verohallinto on jo vuoden 2016 lopussa ohjeistanut työsuhdeoptioiden verotusta koskevassa ohjeessaan, että verovuodesta 2017 alkaen työnantajan tulee ilmoittaa osakekannustimien (joita ovat mm. työsuhdeoptiot, osakepalkkiot, osakeosto-ohjelmista ja osakeanneista saadut alennukset jne.) koko määrä Suomessa veronalaisena palkkatulona työnantajan vuosi-ilmoituksella. Vaikka osa tästä edusta olisikin Suomessa verovapaata tuloa johtuen ulkomaantyöskentelystä, on työnantajan toimittava näin.

Asian saattaa tehdä erittäin hankalaksi se, että etuun on sovellettu verovuoden aikana ennakkoperinnässä esimerkiksi kuuden kuukauden sääntöä, jonka mukaan osa edusta on Suomessa verovapaata ja siksi vain osa etua on ilmoitettu työnantajasuoritusten kuukausiveroilmoituksella. Kuukausiveroilmoituksen ja vuosi-ilmoituksen vastaavuusperiaatteesta pitää siis poiketa ja koko edun määrä on siis ilmoitettava, vaikka vain osa olisi otettu huomioon palkkojen kuukausiraportoinnissa. Vielä hankalammaksi asia menee, jos kyse on kansainvälisestä konsernista. Saattaa nimittäin olla niin että Suomen tytäryhtiön palkkahallinto ei edes tiedä mikä oli osakekannustimen koko määrä, jos Suomeen on saatu tieto vain Suomessa veronalaisesta osasta.

Muutos ja siitä aiheutuva ongelma pähkinänkuoressa:

Esimerkkitapaus

TAUSTA:

  • Henkilö M on ollut osakepalkkio-ohjelman piirissä kaksi vuotta ja on saanut tämän perusteella 10 000 euron palkkion vuonna 2017.
  • Hän on työskennellyt kahden vuoden ajanjaksolla konsernin toisen yhtiön palveluksessa Ruotsissa tasan vuoden ja hänen palkkansa tältä ajalta on verotettu/verotetaan Ruotsissa (myös osakepalkkio).
  • Yllä esitetyn perusteella lopullinen verotusoikeus jakautuu aikajakoperiaatteen ja ns. kuuden kuukauden säännön mukaan siten, että Suomi verottaa 50 % ja Ruotsi 50 %.

ENNAKKOPERINTÄ JA RAPORTOINTI SUOMESSA:

  • Suomessa työnantaja voi ilmoittaa osakepalkkiosta vain 50 %:n osuuden kuukausiraportoinnissa ja periä ennakonpidätyksen vain tästä määrästä, kunhan osittaisen verovapauden edellytykset ovat täyttyneet ja ne ovat työnantajan tiedossa.
  • Vaikka ennakonpidätys on peritty puolikkaasta, pitää työnantajan ilmoittaa koko 10 000 euroa vuosi-ilmoituksellaan. Tämä edellyttää todennäköisesti manuaalisia korjauksia palkkaraportointiin.
  • Työntekijä puolestaan joutuu itse vaatimaan 2017 veroilmoituksellaan, että Suomessa tulisi lopulta verottaa vain 50 % tästä edusta ja joutuu esittämään tietyt todisteet siitä, millä perusteella 50 % voidaan jättää verottamatta Suomessa.
  • Työntekijän tulee siis olla tietoinen kv-henkilöverotukseen liittyvistä tuloverolain ja mahdollisesti myös verosopimusten säännöksistä. Hänen tulee myös esittää oikein muotoiltu väite ja antaa riittävä todistusaineisto vaatimuksensa tueksi.

Aikaisemmin Verohallinnon nettisivuilta ohjeita selatessani löysin tästä ko. muutoksesta selkeän huomautuksen vuosi-ilmoitusohjeistuksessa:

”Verohallinnon ohjetta Työsuhdeoptioiden verotuksesta on päivitetty…

Ulkomaantyöskentelystä kertyneen optioedun määrä on vuodesta 2017 alkaen aina ilmoitettava vuosi-ilmoituksella.  Etu on siis ilmoitettava vuosi-ilmoituksella myös siltä osin kuin työnantajan on soveltanut etuun ennakkoperinnässä kuuden kuukauden säännön verovapautta. Palkansaaja ilmoittaa edun verovapaan osuuden omalla veroilmoituksellaan…”

Toisaalla vuosi-ilmoitusohjeistuksessa näkyy rajoitetusti verovelvollisen ja yleisesti verovelvollisen työntekijän osalta oleellinen eroavaisuus työnantajaraportoinnin suhteen:

  1. Jos annetaan yleisesti verovelvollista koskeva vuosi-ilmoitustieto, pitää Verohallinnon mukaan ilmoittaa mm: ”edut työsuhdeoptioista ja työsuhdelainasta”.
  2. Jos taas annetaan rajoitetusti verovelvollista koskevaa vuosi-ilmoitusta, ei työnantajan tässä tilanteessa tarvitse edelleenkään ilmoittaa koko osakekannustinta, vaan vain sen osan mikä lopulta jää Suomessa verotettavaksi: On ilmoitettava: ”Suomessa tehtyyn työhön perustuva työsuhdeoptio ja osakepalkkio”.

Suosituksemme on, että varmistatte hyvissä ajoin palkkahallintonne valmiuden ilmoittaa osakekannustimet uusien muuttuneiden ohjeiden mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan pyydätte palkkahallinnon ohjelmistotoimittajalta päivityksen ohjelmaanne, joka helpottaisi oikean vuosi-ilmoituksen antamista. Tämän lisäksi kansainvälisen konsernin tytäryhtiöiden on hyvä välittää tieto muutoksesta ulkomaiselle emoyhtiölle ja varmistaa, että Suomeen saadaan tieto sekä Suomeen liittyvästä osakekannustimesta että myös sen kokonaismäärä.

Mikäli tarvitset apua ohjeiden tulkinnassa tai haluat koulutusta aiheesta, autamme mielellämme!