PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Italiaan pakollinen sähköinen laskutus 1.1.2019

Italiassa tulee voimaan pakollinen sähköinen laskutus 1.1.2019 alkaen. Uudet vaatimukset vaikuttavat merkittävästi yritysten tapaan lähettää ja vastaanottaa laskuja ja edellyttävät muutoksia järjestelmiin.

Uuden lainsäädännön mukaan e-laskut on muutettava .XML-muotoon ja toimitettava asiakkaalle Sistema di Intercambio -järjestelmän (SdI) kautta. Järjestelmä antaa viranomaiselle mahdollisuuden kerätä tietoa laskuista jo ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle.

Käytännössä yritykset siis lähettävät laskut veroviranomaiselle, joka lähettää ne eteenpäin. Lasku pitää rekisteröidä järjestelmään viimeistään transaktiota seuraavan kuukauden 15. päivänä. Yhtiöt voivat käyttää välikäsiä e-laskujen toimittamiseksi ja vastaanottamiseksi. Säännökset mahdollistavat useiden vaihtoehtoisten teknisten keinojen käytön laskujen toimittamiseksi järjestelmään.

Uusia laskuvaatimuksia sovelletaan kaikkiin tavara- ja palvelumyynteihin, jotka

  • suoritetaan italialaisten yhtiöiden välillä tai toimesta (ei lähtökohtaisesti sovellu, jos ulkomaalaisella yrityksellä ainoastaan alv-rekisteröinti)
  • tapahtuvat verovelvollisten välillä (B2B) ja kuluttajille (B2C).

Jos verovelvollinen laiminlyö velvollisuutensa toimittaa laskut lain vaatimassa muodossa, voi Italian verohallinto määrätä merkittäviä sanktiomaksuja.

Uusi laki esittää myös muutoksia e-laskuvaatimuksiin tavara- ja palvelukauppaan rajat ylittävissä transaktioissa, jotka ovat relevantteja Italian arvonlisäverotuksen kannalta. Toistaiseksi vaatimusten sisältö ja soveltaminen ovat vielä epäselviä.