PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Italiassa julkaistu sääntelyä Patent Box -lainsäädäntöön liittyen

Italiassa julkaistiin 6.2.2018 Ministerial Decree (Official Gazette No.30), jolla saatetaan voimaan ns. Patent Box -lainsäädäntöön liittyviä säädöksiä.

Patent Box -sääntelyn nojalla puolet tiettyjen immateriaalioikeuksien (qualifying IP) tuottamista tuloista voi olla verovapaata (IRES ja IRAP). Tämän lisäksi tiettyjen immateriaalioikeuksien myyntivoitot voivat olla kokonaan verovapaita, jos vähintään 90 % myyntituloista käytetään seuraavan kahden vuoden aikana tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, jonka tarkoituksena on tuottaa, ylläpitää tai kehittää tiettyjä immateriaalioikeuksia.

Nyt julkaistujen säännösten nojalla Patent Box -lainsäädännöstä voivat hyötyä

  • liiketoimintaa harjoittavat luonnolliset henkilöt
  • tietyt liiketoimintaa harjoittavat italialaiset yhteisöt ja yhtymät
  • sellaisten ulkomaisten yhteisöjen, jotka asuvat tehokkaan tietojenvaihdon mahdollistavassa verosopimusvaltiossa, italialaiset kiinteät toimipaikat, jos qualifying IP voidaan allokoida tälle kiinteälle toimipaikalle.

Patent Box -verotus valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Qualifying IP:ksi määritellään mm. tekijänoikeussuojan alainen tietokoneohjelmisto, monet erilaiset patentit, sekä designit, mallit, prosessit, kaavat tai muu tieto, jotka voidaan oikeudellisesti suojata. Tavaramerkki ei enää ole sellainen immateriaalioikeus, joka voisi päästä Patent Box -verotuksen piiriin, mutta siltä osin kun verovelvollinen on jo saanut tavaramerkin Patent Box -verotuksen piiriin, ns. grand fathering säännös mahdollistaa tavaramerkin pysymisen Patent Box -verotuksen piirissä aina kesäkuun 2021 loppuun saakka. Italian veroviranomaiset tulevat kuitenkin automaattisesti toimittamaan tiedot niistä ulkomaisista verovelvollisista, jotka hyötyvät Patent Box -verotuksesta tavaramerkin osalta niiden valtioiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet OECD:n BEPS-työhön.

Lisäksi toimet, joiden on tarkoitus tuottaa, ylläpitää tai kehittää tiettyjä immateriaalioikeuksia sekä tulot, joiden näiden tiettyjen immateriaalioikeuksien katsotaan tuottaneen, määritellään tarkemmin.