PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Italiassa lisäohjeistusta maakohtaiseen raportointiin

Italiassa on nyt implementoitu EU-direktiivi 2016/881 koskien maakohtaista raportointia. Uuden lainsäädännön myötä maassa on otettu käyttöön menettelysäännökset maakohtaiseen raporttiin sisältyvien tietojen antamiseen sekä veroviranomaisten väliseen tietojenvaihtoon. Uusi lainsäädäntö vahvistaa ensinnäkin sen, että maakohtainen raportti tulee antaa ensimmäisen kerran tilikauden 2016 osalta. Lainsäädännön mukaan maakohtainen raportti tulee antaa 12 kuukauden kuluessa raportoitavan tilikauden päättymisestä. Lisäksi ns. notifikaatio maakohtaisen raportin antajasta on jätettävä 9 kuukautta raportoitavan tilikauden päättymisestä, eli samana päivänä kun veroilmoitus tulee annettavaksi Italiassa.

Maakohtainen raportointivelvollisuus koskee italialaisia yhtiöitä ja kiinteitä toimipaikkoja, jotka kuuluvat konserniin, jonka konsolidoitu liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Maakohtaisen raportin antaa ensisijaisesti konsernin italialainen ylin emoyhtiö. Lisäksi italialainen tytäryhtiö on velvollinen toimittamaan maakohtaisen raportin, jos

  • emoyhtiö sijaitsee valtiossa, jossa maakohtaisen raportin laatimisvelvollisuutta ei ole tai
  • ylimmän emoyhtiön kotivaltion kanssa ei ole voimassa olevaa maakohtaista raporttia koskevaa tietojenvaihtosopimusta tai kyseinen valtio laiminlyö tietojenvaihtovelvollisuuden.

Italiassa sijaitseva konserniyhtiö voi olla velvollinen toimittamaan maakohtaisen raportin myös sen perusteella, että se on nimetty toimittamaan raportti kaikkien EU:n alueella sijaitsevien konserniyhtiöiden puolesta.

Dokumentointivelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata 10 000–50 000 euron sanktio. Uusi lainsäädäntö ei anna tarkempaa ohjeistusta raportointiteknisistä seikoista, vaan näihin kysymyksiin liittyen on tarkoitus antaa erillinen ohjeistus.

Lue lisää Tax Insights -julkaisustamme.