PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Italiassa lisäohjeistusta maakohtaiseen raportointiin

Italiassa on nyt implementoitu EU-direktiivi 2016/881 koskien maakohtaista raportointia. Uuden lainsäädännön myötä maassa on otettu käyttöön menettelysäännökset maakohtaiseen raporttiin sisältyvien tietojen antamiseen sekä veroviranomaisten väliseen tietojenvaihtoon. Uusi lainsäädäntö vahvistaa ensinnäkin sen, että maakohtainen raportti tulee antaa ensimmäisen kerran tilikauden 2016 osalta. Lainsäädännön mukaan maakohtainen raportti tulee antaa 12 kuukauden kuluessa raportoitavan tilikauden päättymisestä. Lisäksi ns. notifikaatio maakohtaisen raportin antajasta on jätettävä 9 kuukautta raportoitavan tilikauden päättymisestä, eli samana päivänä kun veroilmoitus tulee annettavaksi Italiassa.