PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Jäähyväisverolla rakennettaisiin muuria samaan aikaan kun Suomeen pitäisi saada osaajia

Hallitus on ilmoittanut jäähyväisveroa koskevan selvityksen laatimisesta samaan aikaan, kun Suomi kärsii osaajapulasta. On hyvä, että asiaa selvitetään, mutta toivoa sopii, että jäähyväisveron käyttöönoton vaikutuksia selvitettäessä otetaan pelkän verokertymän lisäksi huomioon muutkin taloudelliset vaikutukset. Osaajapulan aikana olisi toivottavaa keskittyä siihen, millä Suomeen houkutellaan lisää osaajia ja saadaan heidät myös pysymään täällä. Muuria rakennettaessa on hyvä muistaa, että muuri estää liikettä molempiin suuntiin.

Kasvuyritysten kannalta hallitusohjelman positiiviset kirjaukset, kuten osaavan työvoiman saaminen maahan ja kannusteet työntekijöille annettavien osakkeiden verohelpotuksilla lytätään tylysti tämän kaltaisilla ehdotuksilla.

Mikäli tarkoituksena on soveltaa jäähyväisveroa vain tietyn suuruiseen omaisuuteen, tulee väistämättä tilanteita, joissa yksilöitä kohdellaan eriarvoisesti. Jos tällä on tarkoitus saavuttaa vain populistisia ”verotetaan rikkaita” -pisteitä, on jäähyväisverosta tulossa, kansainväliset sopimukset huomioiden, erittäin monimutkainen säännösverkko, johon väistämättä jää aukkoja.

Erityisesti kasvuyritysten omistajina olevia henkilöitä tällainen säännöstö saattaisi rokottaa merkittävästi arvostustasojen kautta ja olla jopa ulkomaille muuton esteenä. Pankkitakauksen järjestäminen mahdollisesti joskus tulevaisuudessa tapahtuvaa myyntiä ja veronmaksua varten voi olla mahdoton järjestää.

Puhtaasti verotuksellisista syistä ulkomaille muuttavia on korkeintaan kourallinen ja yleensä tällöin muuttokin on pysyvä. Muutamien henkilökohtaisen valinnan takia jäähyväisveron säätäminen vaikuttaa järjettömältä ja vaikutukset saattavat olla jopa negatiivisia.

Viestiä muurin rakentamisesta pitäisi välttää, jotta ulkomaisia osaajia saataisiin houkuteltua lisää. Suomalaisia on lähtenyt viimeisten vuosien aikana suuret määrät hakemaan kokemusta ulkomailta. Heidän kokemuksensa olisi kullanarvoista suomalaisille kansainvälistyville kasvuyrityksille. Nyt tulisi kiinnittää enemmän huomiota osaajien houkuttelemiseksi Suomeen.