PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Japanin verohallinnossa merkittävä organisaatiomuutos – Local Filen merkitys siirtohinnoittelussa korostuu

Tapahtuneen organisaatiomuutoksen myötä siirtohinnoittelun valvonnasta tulee kiinteämpi osa verotarkastusprosessia. Tämä lisää huolellisesti laaditun Local Filen merkitystä veroviranomaisen hyödyntäessä sitä konsernin siirtohinnoitteluriskien kartoituksessa. Local File on siirtohinnoitteludokumentoinnin osa, jossa annetaan tietoja yksittäisen verovelvollisen konsernin sisäisistä liiketoimista. 

Japanin veroviranomainen toteutti heinäkuussa 2020 merkittävän organisaatiomuutoksen, jonka tuloksena aiemmin erillään olleet kansainvälisen verotuksen tarkastus ja siirtohinnoittelun tarkastus yhdistyivät. Tämä organisaatiomuutos lisää todennäköisesti tiettyjen verovelvollisten siirtohinnoitteluun kohdistuvaa valvontaa, sillä siirtohinnoitteluun kohdistuvasta valvonnasta tulee muutoksen myötä kiinteämpi osa verotarkastusprosessia.

Erityisesti japanilaisen konserniyhtiön Local Filen huolellinen laatiminen korostuu entistä enemmän, sillä veroviranomaiset hyödyntävät Local Filea potentiaalisten siirtohinnoittelutarkastusten kohteiden valinnassa. Japanin veroviranomaiset ovat viime aikoina verotarkastusten yhteydessä myös valvoneet varsin tiukkoja määräaikoja Local Filen toimittamiselle sekä uhanneet verotarkastuksen kohteena olevia yhtiöitä mm. arvioverotuksella, mikäli määräaikoja ei noudateta.

COVID-19:n vaikutus huomioitava dokumentoinnissa

Yllä oleva huomioiden on erittäin tärkeää dokumentoida myös COVID-19:n mahdollisesti aiheuttama laskusuhdanne ja sen vaikutus siirtohinnoitteluun. Verovelvollisten, erityisesti ulkomaisessa omistuksessa olevien japanilaisten konserniyhtiöiden, jotka ovat rajoitetun riskin toimijoita, tulee määrittää ja dokumentoida pandemian vaikutukset liiketoimintaan, mikäli voittotaso laskee tai toiminta on tappiollista. Veroviranomaisten lähtökohtana nimittäin on, että rajoitetun riskin toimijoiden tulisi aina saada rutiininomainen, vakaa tuotto.

COVID-19-pandemian vaikutusten perusteleminen on tärkeää myös siinä tapauksessa, että verovelvollisella on siirtohinnoittelun ennakkosopimus (advance price agreement, ”APA”) ja se aikoo pandemian vaikutusten johdosta hakea helpotusta ennakkosopimuksessa sovittuihin ehtoihin.

Lue lisää PwC:n Tax Insights -julkaisusta