PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Johdannaiset ja eurooppalainen arvonlisäverojärjestelmä – Huh, mikä kombo!

Vuoden 2008 finanssikriisin katsottiin ainakin osaksi johtuneen johdannaismarkkinoista. Erään tutkimuksen mukaan maailmassa on arvioitu vuonna 2015 olleen rahaa noin 80 000 miljardia dollaria ja velkaa noin 200 000 miljardia dollaria. Johdannaisten arvon sen sijaan on arvioitu olleen noin 630 000 miljardia dollaria. Johdannaismarkkinat ovatkin merkittävä osa kansainvälistä taloutta ja monien liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden tapa joko suojata omaa operatiivista liiketoimintaansa tai käyttää johdannaisia muista liiketoiminnallisista syistä. Johdannaisten merkittävyydestä huolimatta niitä ei ole arvonlisäverotuksessa juuri tutkittu lainkaan. Aiheesta on yritetty saada aikaiseksi EU-tason lainsäädäntöä, mutta yritys on kaatunut aiheen vaikeuteen. Suomessa tuomioistuinten antamat päätökset johdannaisista voidaan laskea yhden käden sormilla.