PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Joustavuutta keskitettyyn sijoitustoimintaan osakesarjoilla

Keskitetty varainhoito oli mahdollista toteuttaa erilajisilla osakesarjoilla, kun yhtiöjärjestyksen kirjaus osingon perusteesta ei jättänyt harkintavaltaa varojen jakamiselle.