PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Joustavuutta keskitettyyn sijoitustoimintaan osakesarjoilla

Keskitetty varainhoito oli mahdollista toteuttaa erilajisilla osakesarjoilla, kun yhtiöjärjestyksen kirjaus osingon perusteesta ei jättänyt harkintavaltaa varojen jakamiselle.

Keskusverolautakunnan ratkaisussa 32/2017 oli kyse siitä, voitiinko A Oy:n B Oy:hyn tekemän sijoituksen perusteella saatua tuottoa käsitellä A Oy:n verovapaana osinkona. B Oy:n omistus oli jaettu niin, että sen omisti yli 99 prosenttisesti emoyhtiö C Oy, ja suvun jäsenten sijoitusyhtiöt omistivat loput osakkeista. Jokaiselle sijoitusyhtiölle oli sijoitusta vastaan annettu yksi oman osakesarjan osake. Suvun sijoitusyhtiöille muodostetut osakesarjat olivat kaikki oikeuksiltaan keskenään samanlaisia. Yhtiöjärjestyksen mukaan sijoitusyhtiöiden osakesarjoilla ei ollut äänioikeutta yhtiössä, mutta B Oy oli sitoutunut maksamaan sijoitusyhtiöille tilikausittain osinkona koko sijoitusten markkinatuoton. Sijoitusyhtiöillä oli niin ikään mahdollisuus tehdä lisäsijoituksia.

B Oy:n tarkoituksena oli tarjota suvun jäsenille mahdollisuus joustavaan arvopaperisijoittamiseen. Suvun jäsenten tekemät sijoitukset toteutettiin kirjanpidollisesti niin, että sijoitusyhtiön sijoitettua B Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon, emittoi B Oy sijoitusyhtiölle yhden erilajisen osakkeen. Sijoitusten korvamerkinnällä yhtiön omaan pääomaan mahdollistettiin osinkojen maksun lisäksi myös sijoitusten takaisinmaksu sijoitusyhtiön niin vaatiessa.

Järjestelyn tarkoituksena oli tarjota suvun jäsenille mahdollisuus sijoittaa joustavasti varoja C-konsernin hallinnoimiin arvopapereihin. Järjestelyn avulla arvopaperisijoittamiseen liittyvät hallintokulut voitiin minimoida, sillä sijoituskohteina olevien arvopaperien varainhoidosta vastasi samaan konserniin kuuluva henkilökunta.

Keskusverolautakunta katsoi, että B Oy:n jakama osinko oli saajalle A Oy:lle verovapaata. Riittävänä keskusverolautakunta piti sitä, että osingonjakoa koskeva määräys oli otettu yhtiöjärjestykseen, eikä yhtiöllä tai sijoitusyhtiöillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa osingonjakoperusteisiin. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Ratkaisun kaltaisella järjestelyllä voidaan keskittää yksityishenkilöiden varojenhallinta ja sijoitustoiminta joustavasti ilman, että järjestelylle on verotuksellisia esteitä.

Jos mietit erilaisia vaihtoehtoja varojenhallintaan, ota meihin yhteyttä!