PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Suomen osingon verotusta koskevat säännökset osittain ristiriidassa EU-oikeuden kanssa

Julkisasiamies antoi ratkaisuehdotuksen KHO:n ennakkoratkaisupyyntöön (asia C-480/19). Sen mukaan pääomien vapaata liikkuvuutta koskevat perussopimuksen määräykset ovat osittain esteenä Suomen ulkomaiselta sijoitusrahastolta saatavan tulon verotusta koskevan lainsäädännön soveltamiselle.