PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kahdeksan lainkäyttöaluetta poistettu EU:n ns. ’mustalta listalta’

EU julkaisi 5.12.2017 listan valtioista ja alueista, jotka eivät EU:n mukaan täytä verotukseen liittyviä hyvän hallinnon kriteerejä. Alkuperäisellä listalla on 17 valtiota tai aluetta. Tämän lisäksi 47 valtiota tai aluetta sitoutui korjaamaan verojärjestelmiensä puutteita vuoden 2018 tai 2019 aikana.

Korjauksia on edellytetty mm. läpinäkyvyyden parantamiseen, haitallisten verotuskäytäntöjen poistamiseen, substanssivaatimusten asettamiseen sekä OECD:n BEPSin implementointiin. Kirjoitimme aiheesta tarkemmin joulukuussa 2017.

Nyt luettelosta poistettiin kahdeksan lainkäyttöaluetta sen jälkeen, kun ne olivat sitoutuneet korkealla poliittisella tasolla EU:n huolenaiheiden poistamiseen. Neuvoston päätöksellä Barbados, Grenada, Korean tasavalta, Macaon erityishallintoalue, Mongolia, Panama, Tunisia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat siirrettiin erilliseen tarkoin seurattavien lainkäyttöalueiden ryhmään. Neuvosto päätti 23.1.2018, että luettelosta poistaminen oli perusteltua sen jälkeen, kun asiantuntijat olivat arvioineet näiden lainkäyttöalueiden sitoumukset korjata EU:n havaitsemat puutteet.

Luettelossa vielä oleville lainkäyttöalueille on suositeltu voimakkaasti vaadittujen muutosten tekemistä. Listalla oleviin valtioihin ja alueisiin on kohdistettu sanktioita EU:n toimesta; esimerkiksi rahoituksen kanavoiminen listalla olevien alueiden yhteisöjen kautta on kielletty.

Moni listalla olevista valtioista reagoinut toivotulla tavalla

Komissio on myös viitannut listaan lainsäädäntöhankkeissa, jossa raportointivaatimukset ovat tiukemmat, jos toimintaa harjoitetaan listalla olevilla alueilla. Tämän lisäksi komissio on kannustanut jäsenmaita sopimaan ja koordinoimaan kansallisia sanktioita listalla olevia alueita kohtaan. Verotuksen saralla jäsenvaltioiden on odotettu tiukentavan näihin alueisiin kohdistuvien transaktioiden tarkkailua ja kohottavan verotarkastusriskiä niiden verovelvollisten osalta, jotka hyötyvät ko. alueiden verojärjestelmistä tai jotka ovat osallisina järjestelyissä, joihin liittyy toimia näillä alueilla.

Neuvostossa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaa listaa on pidetty onnistuneena ja varsin tehokkaana. Noin puolet listalla olleista valtioista on sitoutunut EU:n vaatimiin muutoksiin pian listan laatimisen jälkeen. Lainkäyttöalueet ympäri maailmaa ovat lähteneet uudistamaan veropolitiikkaansa. Tämä on linjassa EU:n tavoitteen, veroalan hyvän hallintotavan edistämisen koko maailmassa, kanssa. Näiden toimien tavoitteena on torjua mahdollisimman tehokkaasti veronkiertoa, veropetoksia ja verovilppiä. Listan nopeat muutokset ovat haaste myös jäsenvaltioille, joiden odotetaan kansallisesti kohdentavan sanktioita ja erityistä valvontaa listalla oleviin valtioihin ja alueisiin.

Listalta nyt poistetuista valtioista Suomella on verosopimus Barbadoksen, Korean tasavallan ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa. Näiden valtioiden poistuessa listalta paineet Suomen erityistoimille näitä valtioita kohtaan poistuivat ennen kuin niitä ehdittiin ainakaan verotuksen näkökulmasta edes aloittaa.