PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kansainvälisen verotuksen perusperiaatteiden uudistushanke viivästyy jälleen

OECD:n ja G20-maiden laatiman ns. pilarihankkeen ensimmäisen osan (Pillar I) implementoinnin ajankohta siirtyy vuoteen 2024.

Lokakuussa 2021 ilmaistiin voimakas poliittinen tahtotila OECD:n luonnosteleman pilarihankkeen loppuunsaattamiseksi; Pakettidiilin ensimmäinen osa koskee verotusoikeuksien osittaista uudelleen jakamista valtioiden välillä ja toinen osa pyrkii varmistamaan suuryritysten verotuksen vähintään 15 prosentin yhteisöverokannan mukaan.

Viimeksi mainittu minimiverohanke on teknisestä monimutkaisuudestaan (sääntelytuskasta lisää täällä) huolimatta kerännyt arvoliberaalissa maailmassa hämmästyttävän suuren yhteiskunnallisen tuen ydinpyrkimyksensä taakse. EU:n minimiverodirektiivi etenee vähintään kohtalaista vauhtia ja Yhdysvaltojenkin odotetaan pysyttelevän matkassa.

Verotulojen uudelleenjakaminen on kuitenkin jäänyt kevään mittaan ikään kuin matkasta. Tai ehkä vasta nyt julkisten kuulemiskierrosten myötä poliittisen tason ymmärrys hankkeen seurauksista alkaa valjeta päätöksentekijöiden tasolla. 

Pillar I -hankkeen myötä uudelleenjaettava verotusoikeus muuttaisi vuosisadan takaista valtioiden välistä yhteisymmärrystä siitä, millä perusteella kansallisvaltiot saavat verottaa kansainvälistä liiketoimintaa. Kuitenkin samalla verotusoikeuksien uudelleenjaon tuoman muutoksen myötä ja yritysten oikeusturvan takaamiseksi valtioiden tulisi sitoutua pakolliseen riidanratkaisumenettelyyn, jossa uutta verotusoikeutta koskevat erimielisyydet (eli se, kuka saa verottaa ja kuka ei) ratkottaisiin.

Periaatteellisella tasolla kyse on suurista muutoksista paitsi valtioiden välisissä suhteissa, myös suhteessa kunkin valtion itsemääräämisoikeuden laajuuteen.

Tätä taustaa vasten kuulijoiden ihmetys lienee ollut hillitty, kun OECD:n pääsihteeri kertoi Davosissa pidetyssä World Economic Forum tapahtumassa toukokuun lopulla, että Pillar I -hankkeen implementointia ei ole odotettavissa vielä vuonna 2023. 

Kerromme aiheesta lisää, kun yksityiskohdat tarkentuvat.

Linda Sydänmaanlakka