PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Käytä hyväksesi mahdollisuus vaikuttaa energiaverouudistuksen sisältöön

Hallitus suunnittelee merkittäviä uudistuksia energiaverotukseen. Energiaverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän kysymyksiä on mahdollisuus kommentoida 10.3.2020 asti.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan hallituksen ilmastotavoitteita palvelemaan valmistellaan kestävän verotuksen tiekartta. Valmistelussa haetaan ratkaisuja, jotka edistävät hallituksen ilmastotavoitteita taloudellisesti tehokkaimmin ja nopeuttavat siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. Kokonaisuuteen kuuluvat energiaverotuksen uudistus, liikenteen verotuksen uudistus, kiertotalouden edistäminen sekä päästöihin perustuvan kulutusverotuksen selvittäminen.

Energiaverouudistuksen tavoitteet

Hallitusohjelman mukaan energiaverotuksen uudistuksen päämääränä on lisätä energiantuotannon päästöohjausta poistamalla teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja alentamalla sähköveroluokan II sähkövero kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Hallitusohjelman mukaan sähköveroluokkaan II on tarkoitus siirtää kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit. Kaivokset on puolestaan tarkoitus siirtää sähköveroluokkaan I ja ne on tarkoitus poistaa energiaveron palautusjärjestelmästä. 

Lisäksi hallitus haluaa selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön erillinen kaivosvero ja verottaa kaivosoikeuksien myyntivoittoja Suomessa silloinkin, kun ne ovat ulkomaisten yhteisöjen omistuksessa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannon verotukea (nk. CHP-tuki) on tarkoitus alentaa. Myös turpeen verotuksen muutostarvetta on tarkoitus arvioida osana energiaverotuksen uudistusta. 

Kommentoi energiaverouudistusta selvittävän työryhmän kysymyksiä

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän selvittämään energiaverotuksen uudistamista. Työryhmän keskeiset linjaukset uudistuksen sisällöstä valmistuvat niin, että ne ovat käytettävissä kevään 2020 kehysriihessä. 

Energiaverotuksen uudistamista selvittävä työryhmä on julkaissut avoimen kyselyn. Työryhmä pyytää kommentteja seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä olisi paras tapa toteuttaa energiaintensiivisten yritysten energiaveronpalautuksen poistaminen ja sähköveroluokan II sähköveron alentaminen EU-minimiin?
  • Miten hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan CHP-tukea alennetaan ja lämmityspolttoaineiden veroja korotetaan niin, että verotulot kasvavat yhteensä 100 miljoonaa euroa vaalikauden aikana, tulisi toteuttaa? Tulisiko muutos toteuttaa painottaen CHP-tuen poistoa vai lämmityspolttoaineiden verojen korottamista?
  • Millä tavalla olisi paras tapa toteuttaa kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien sähköveron alennus? Mitä muita seikkoja tulisi ottaa huomioon veronalennusta toteutettaessa?
  • Miten hukkalämpöjä voidaan hyödyntää ja mitä voitaisiin tehdä sen tehostamiseksi, että niitä hyödynnettäisiin nykyistä enemmän?
  • Mitä muuta tulisi huomioida energiaverotuksen uudistamisessa?

Kyselyyn pääset tästä.

Kommentteja energiaverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän kyselyyn voi antaa 10.3.2020 saakka. 

Me PwC:llä autamme mielellämme kommenttien laadinnassa ja muissa energiaverotukseen liittyvissä kysymyksissä.