PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Käytä hyväksesi mahdollisuus vaikuttaa energiaverouudistuksen sisältöön

Hallitus suunnittelee merkittäviä uudistuksia energiaverotukseen. Energiaverotuksen uudistamista selvittävän työryhmän kysymyksiä on mahdollisuus kommentoida 10.3.2020 asti.