PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kehitä yrityksesi analytiikkakyvykkyyttä S/4HANA -hankkeen yhteydessä: SAP Analytics Cloudin käyttöönoton suunnittelu

Tehokas BI- ja analytiikkaympäristö on avain raportoinnin virheettömyyden varmistamiseen ja siten omiaan tukemaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Toiminta tehostuu ja virheiden määrä vähenee, kun tiedon käsittelystä poistuu monta manuaalista välivaihetta ja sama ajantasainen tieto on helposti loppukäyttäjien käytettävissä. SAP S/4HANA -maailmaan siirtyminen on yrityksille hyvä tilaisuus pohtia, miten analytiikkakyvykkyyttä kannattaisi kehittää. 

Business people working in high-end modern office

Mikä on SAP Analytics Cloud (SAC), miksi siitä kannattaa olla kiinnostunut ja miten yrityksesi kannattaa suunnitella tiedon käytön tehostamista? Blogisarjamme tarjoaa vastauksia näihin kysymyksiin.

Mikä on SAP Analytics Cloud?

SAP Analytics Cloud yhdistää BI-prosessien hallinnan, edistyneen analytiikan hyödyntämisen ja yrityssuunnittelun vaatimusten täyttämisen yhteen SaaS-mallin mukaiseen pilviratkaisuun. Kun tarkemmin tarkastellaan, SAP Analytics Cloud antaa yritykselle edellytykset:

  • kehittää visualisointeja hyödyntäen suoraan S/4HANA:ssa olevaa tietoa ilman, että sitä tarvitsee erikseen kopioida ja muunta eri järjestelmien välillä
  • tuoda tietoa analysoitavaksi SAP:n ulkopuolisista lähteistä
  • rakentaa joustavia yrityssuunnittelumalleja, jotka ottavat huomioon useita muuttujia
  • keskustella suoraan SAP kanssa luonnollista kieltä käyttäen – SAC osaa rakentaa dynaamisia visualisointeja käyttäjän kysymysten perusteella 
  • valmistella ja jakaa interaktiivisia esityksiä eri sidosryhmille (mukaan lukien ylimmälle johdolle) SAP Digital Boardroomin kautta

Miksi SAC?

SAC on suoraan yhteydessä yrityksesi SAP S/4HANA -järjestelmään ja antaa yrityskäyttäjille helpot työkalut visualisaatioiden rakentamiseen. Se tarkoittaa huomattavia aika- ja rahasäästöjä, sillä analyytikoiden ei tarvitse monistaa datalähteitä, eikä ylläpitää metadata-asetuksia ja pääsyoikeuksia kahdessa eri ympäristössä. Näin yrityskäyttäjät voivat keskittyä olennaiseen eli analytiikkamallien kehittämiseen, sidosryhmäviestinnän parantamiseen ja toimenpiteisiin, jotka pohjautuvat analyysin tulosten läpikäyntiin.

Miten SAC asemoituu SAP-ympäristössä?

SAC on SAP:n Business Technology Platformin analytiikkakerros. Tietolähteinä voivat toimia mm. SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA, SAP Data Warehouse Cloud ja useat muut kolmannen osapuolen tietolähteet. SAP S/4HANA:ssa SAP Analytics Cloud (SAC) toimii oletusraportointityökaluna. Suunnittelun osalta se tulee korvaamaan SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC)-ratkaisun. Raportoinnin osalta SAC tulee korvaamaan SAP BusinessObjects:in (BO) ja tietyissä tilanteissa SAP Business Warehouse (BW):n. SAC voi hyödyntää myös Group Reporting -tietoja. 

Mitkä ovat edellytykset SAC-käyttöönottoon?

SAC on kytkettävissä sekä pilvi- että on-premise– SAP S/4 HANA:n versioihin. Kun SAC on otettu organisaatiossa käyttöön, loppukäyttäjät voivat ottaa yhteyden SAC:iin internetselaimen avulla tietokoneelle ei siis tarvita erillisiä ohjelmistoasennuksia.

Miten päästä alkuun?

Pilvipohjaisuuden ansiosta on mahdollista välttyä monilta teknisiltä haasteilta SAC:n käyttöönotossa. Näin käyttäjä pääsee nopeammin keskittymään BI-strategiaan ja loppukäyttäjien perehdytykseen. Lisäksi SAC:n valmiit raporttipohjat nopeuttavat tarvittavien analyysien ja raporttien tuottamista.

SAP S/4HANA -hankkeen yhteydessä olisi hyvä huomioida seuraavat seikat:

  • analysoi nykyisen BI-ympäristösi eri osa-alueet (kuten esimerkiksi, budjetointi, myyntisuunnittelu, veroanalytiikka) ja kartoita, millaisia etuja SAC voisi tuoda niihin
  • käyttöönoton lähestymistavan huolellinen suunnittelu antaa sinulle mahdollisuudet saavuttaa SAC:ille kevyen ylläpitotarpeen, matalan kustannustason ja korkean tietoturvan
  • kartoita integraatioarkkitehtuurin nykytila ja muodosta sen pohjalta tavoitetilasi
  • hahmottele pitkän aikavälin etenemissuunnitelma tasapainottaaksesi analytiikan lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystavoitteita  
  • suunnittele työroolipohjainen perehdytysohjelma, sillä näin toimiessasi voit kohdistaa koulutussisällön vastaamaan paremmin käyttäjiesi tarpeita  

Tiimimme voi auttaa sinua yrityksesi analytiikkakysymyksissä, aina BI-nykytilan analyysistä S/4HANA -analytiikan kehittämiseen asti. Ota yhteyttä!

Tämä blogi on osa SAC-aiheista kirjoitussarjaa. Lue muut osat:

Alexandra Shtromberg
Peitsa Helin