PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Äänettömien yhtiömiesten lunastaminen johti omistajanvaihdokseen

Äänettömien yhtiömiesten osuuksien lunastaminen oli otettava huomioon arvioitaessa, oliko yli puolet kommandiittiyhtiön osuuksista vaihtanut omistajaa.

Tuloverolain (’’TVL’’) 122 §:n 1 momentin mukaan elinkeinoyhtymän tappiota ei vähennetä, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen yli puolet sen osuuksista on vaihtanut omistajaa. Tähän asti ei ole ollut selvää oikeuskäytäntöä siitä, miten äänettömien yhtiömiesten lunastamista tulee arvioida TVL 122 §:n näkökulmasta. Yleisesti ottaen tulkintana on ollut, että kommandiittiyhtiön tappioiden vähennysoikeuden kannalta ratkaisevaa on ensisijaisesti vain vastuunalaisten yhtiömiesten vaihtuminen. 

Korkein hallinto-oikeus (’’KHO’’) antoi 15.10.2019 ratkaisun KHO 2019:130, jossa oli kyse siitä, katsotaanko kommandiittiyhtiössä tapahtuneen omistajanvaihdos, kun sen ainoa vastuunalainen yhtiömies lunasti yhtiön kaikkien äänettömien yhtiömiesten yhtiöosuudet. KHO katsoi, että on perusteltua soveltaa TVL 122 §:n säännöstä sen sanamuotoa vastaavalla tavalla ja siten myös äänettömien yhtiömiesten muodostava osuus oli otettava huomioon arvioitaessa, oliko yli puolet yhtymän osuuksista vaihtanut omistajaa. 

KHO otti huomioon äänettömien yhtiömiesten yhtiöön sijoittamien yhtiöpanosten arvon sekä sen seikan, että yhtiön voitosta oli sovittu jaettavaksi vastuunalaiselle yhtiömiehelle enimmillään 20 prosenttia. Siten oli katsottava, että vastuunalaisen yhtiömiehen osuus on pienempi kuin äänettömien yhtiömiesten yhteenlaskettu osuus. 

Ratkaisun perusteella on selvää, että jatkossa myös äänettömien yhtiömiesten muutokset on otettava huomioon tappioiden näkökulmasta.

KHO:n ratkaisussa oli kuitenkin paljon erityispiirteitä, eikä siitä kovinkaan helposti voida johtaa selväpiirteistä sääntöä. Tapauksissa, joissa äänettömien yhtiömiesten yhtiöön sijoittamien yhtiöpanosten arvo on merkittävä suhteessa vastuunalaiseen yhtiömiehen sijoittamaan osuuteen, näyttäisi siltä, että äänettömien yhtiömiesten osuuksien vaihtuminen aiheuttaa TVL 122 §:n mukaisen omistajanvaihdoksen.