PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Aiheetta tehtyä arvonlisäverovähennystä ei voi jälkiverottaa tarkistusmenettelyn kautta

Kiinteistöinvestoinneista tehtyihin arvonlisäverovähennyksiin liittyy kymmenen vuoden tarkistuskausi, jonka aikana tehtyjä vähennyksiä tarkistetaan, jos tilojen käyttö muuttuu arvonlisäverollisesta verottomaan tai päinvastoin. KHO katsoi, että tarkistusmenettely ei sovellu virheellisten vähennysten oikaisemiseen, kun tilojen käytössä ei ole tapahtunut muutoksia.

Kyse oli 2011 käyttöönotetun pysäköintihallin rakentamiskustannusten arvonlisäverovähennyksistä. A Oy oli käsitellyt pysäköintipaikkojen luovutuksen arvonlisäverollisena ja vähentänyt pysäköintihallin rakentamiskustannuksiin sisältyneen arvonlisäveron vuonna 2011. 

Verohallinto oli vuonna 2015 katsonut, että osa toiminnasta oli ollut arvonlisäverotonta. Vuonna 2011 tehdyn vähennyksen osalta jälkiverotusaika oli päättynyt vuoden 2014 lopussa. Verohallinto vaati, että vähennyksiä tulisi oikaista vuosittain tarkistusmenettelyn kautta. 

Korkein hallinto-oikeus katsoi vuosikirjapäätöksessään KHO:2019:106, että siltä osin kuin pysäköintipaikkojen käyttötarkoitus ei ollut muuttunut pysäköintihallin käyttöönoton jälkeen, kiinteistöinvestointeja koskevien vähennysten tarkistusmenettely ei ollut sovellettavissa. Maksuunpano olisi tullut kohdistaa sille tilikaudelle, jona yhtiö oli vähentänyt rakentamiskustannusten arvonlisäveron. Maksuunpanot kumottiin laissa säädetyn määräajan jälkeen tehtyinä.

Päätös noudattaa arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä, eli arvonlisäveron raportoinnissa tapahtuneita mahdollisia virheitä voidaan korjata ainoastaan jälkiverotusajan aikana.