PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO hyväksyi rahoitusvastikkeet vähennyskelpoisiksi vuokratuloista

KHO vahvisti aiemman linjansa mukaisesti rahoitusvastikkeiden olevan vähennyskelpoisia, mikäli ne on tuloutettu asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä KHO 18.3.2020 T 1299 (julkaisematon) oli kyse rahoitusvastikkeiden vähennyskelpoisuudesta vuokratuloista tilanteessa, jossa vuokranantaja oli yhdessä toisen henkilön kanssa perustanut asunto-osakeyhtiön, joka oli hankkinut tontin ja rakennuttanut tontille vuokrattavat huoneistot. Yhtiötä oli rahoitettu mm. pankki- ja osakaslainoilla. Näiden lainojen lyhentämiseen oli käytetty vähennettäväksi vaadittuja rahoitusvastikkeita. Verotuksen oikaisulautakunta ja Helsingin hallinto-oikeus olivat aikaisemmin päätyneet lopputulokseen, jossa vuokranantaja oli oikeutettu vähentämään rahoitusvastikkeet vuokratuloistaan ainoastaan siltä osin, kun ne kohdistuivat lainojen korkojen maksuun.

Korkein hallinto-oikeus tarkasteli, tuliko rahoitusvastikkeita pitää vuokratuloista vähennyskelpoisena suorituksena vai oliko kyseessä vähennyskelvoton pääomasijoitus. Ratkaisussa korkein hallinto-oikeus totesi aiemman linjansa mukaisesti, että asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa tulouttamia rahoitusvastikkeita ei tule pitää osakkeiden hankintamenoon lisättävinä suorituksina. Vuokranantaja sai vähentää vuokratuloistaan rahoitusvastikkeiden määrän vuokrausajalta, koska tämä katsottiin pääomatulojen hankintaan kohdistuvaksi menoksi.