PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO hyväksyi vuosikirjaratkaisussaan ”keskinäisen tonttiyhtiön”

Ratkaisun perusteella keskinäisen kiinteistöyhtiön verotukseen liittyviä piirteitä voidaan soveltaa myös pelkän tontin omistavissa keskinäisissä yhtiöissä.

Helmikuisessa vuosikirjaratkaisussaan KHO 2020:15 korkein hallinto-oikeus arvioi verokohtelua tilanteessa, jossa niin sanottu keskinäinen tonttiyhtiö omisti tontin ja jonka yhtiöjärjestyksen perusteella tietyt osakkeet oikeuttivat osakkaan hallitsemaan osuutta tontista. Osakkaat maksoivat tonttiyhtiölle vastiketta, joka oli markkinaehtoista vuokraa pienempi. 

Ratkaisussaan KHO linjasi, että se etu, jonka tonttiyhtiön osakkeenomistaja saa tontin käypää vuokraa alemman vastikkeen muodossa, on tonttiyhtiölle verovapaata tuloa. KHO piti tapauksen tonttiyhtiötä laissa tarkoitettuna kiinteistöyhtiönä, sillä sen varallisuus koostui sen omistamasta tontista ja yhtiöjärjestyksen mukaan sen tonttiosakkeet oikeuttivat hallitsemaan yhtiöjärjestyksessä määriteltyä tonttia. KHO ulotti tuloverolain 53 pykälän 2 kohdassa olevan huoneiston käsitteen koskemaan myös muita osakkeisiin kytkettyjä ja osakkaan hallintaan osoitettuja tiloja, kuten tässä tapauksessa tontin määräosaa.

Ratkaisu poikkeaa Verohallinnon linjasta, jonka mukaan verovapaus oli mahdollinen vain huoneistoiksi luonnehdittujen tilojen osalta. Näin ollen keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaperiaatetta, jossa yhtiön kulut katetaan markkinaehtoista vuokraa alemmalla vastikkeella, voidaan soveltaa myös pelkän tontin omistavissa yhtiöissä ilman poikkeavia veroseuraamuksia.