PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Jalkojenhoito voi olla verotonta terveydenhoitoa myös ilman lääkärin lähetettä

Asiassa KHO:2017:29 oli kyse jalkahoitajana toiminimellä toimivan henkilön A myyntien arvonlisäverokäsittelystä, kun jalkahoitoja annettiin ilman lääkärin lähetettä. A oli merkitty Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden Terhikki-rekisteriin nimikkeellä apuhoitaja. Apuhoitajia ei enää kouluteta, vaan nykyisin vastaavaa alaa opiskelevista tulee lähihoitajia. A oli apuhoitajan tutkinnon lisäksi suorittanut lisäkoulutuksena jalkojenhoitajan ammattitutkinnon, mutta Valvira ei merkitse tätä tutkintoa rekisteriin. A:n asiakkaina oli muun muassa diabeetikkoja ja reumasairaita. A ei suorittanut kosmeettista jalkojenhoitoa. Opetushallituksen antaman lausunnon mukaan A:n lisäkoulutus oli rinnastettavissa lain nojalla rekisteröityyn eli Terhikki-rekisteriin merkityn lähihoitajan jalkojenhoidon osaamisalan suorittaneen henkilön osaamiseen.