PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Jalkojenhoito voi olla verotonta terveydenhoitoa myös ilman lääkärin lähetettä

Asiassa KHO:2017:29 oli kyse jalkahoitajana toiminimellä toimivan henkilön A myyntien arvonlisäverokäsittelystä, kun jalkahoitoja annettiin ilman lääkärin lähetettä. A oli merkitty Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden Terhikki-rekisteriin nimikkeellä apuhoitaja. Apuhoitajia ei enää kouluteta, vaan nykyisin vastaavaa alaa opiskelevista tulee lähihoitajia. A oli apuhoitajan tutkinnon lisäksi suorittanut lisäkoulutuksena jalkojenhoitajan ammattitutkinnon, mutta Valvira ei merkitse tätä tutkintoa rekisteriin. A:n asiakkaina oli muun muassa diabeetikkoja ja reumasairaita. A ei suorittanut kosmeettista jalkojenhoitoa. Opetushallituksen antaman lausunnon mukaan A:n lisäkoulutus oli rinnastettavissa lain nojalla rekisteröityyn eli Terhikki-rekisteriin merkityn lähihoitajan jalkojenhoidon osaamisalan suorittaneen henkilön osaamiseen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A:n antama jalkojenhoito oli arvonlisäverotonta terveyden- ja sairaanhoitopalvelua myös silloin, kun hoito ei perustunut asiakkaan saamaan lääkärin määräykseen tai lähetteeseen. A:n asettaminen verotuksellisesti eri asemaan lain nojalla rekisteröityihin jalkojenhoitopalveluja suorittaviin henkilöihin nähden olisi ollut unionin oikeuden vastaista.

Verohallinto on aiemmin katsonut ohjeessaan vastaavat hoidot verottomiksi vain silloin, kun hoito tapahtuu lääkärin lähetteellä. KHO antoi enemmän painoarvoa A:n osaamiselle ja A:n tarjoamien palvelujen sisällölle.