PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO linjaa konesalipalvelujen arvonlisäverotuksen myyntimaasäännöstä EUT:lta saadun ennakkoratkaisun perusteella

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen KHO:2020:110 konesalipalvelujen arvonlisäverokäsittelystä pyydettyään asiassa ensin ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta (EUT). Tapauksessa yhtiö tarjosi konesalipalveluja kotimaisille ja ulkomaisille IT-alan toimijoita. 

Yhtiön asiakkaat sijoittivat serverinsä yhtiön konesaleihin, jotka oli varustettu tarvittavilla tietoliikenneyhteyksillä. Palveluun kuului lukittavalla ovella varustettu lattiaan pultattu laitekaappi, sähkö sekä mahdollisimman optimaalisen käyttöympäristön tarjoaminen servereille. Asiakkaalla ei ollut omaa avainta laitekaapille, vaan asiakas sai vahtimestarilta henkilötodistusta vastaan avaimen, jolla voi käydä laitekaapilla. Samassa laitekaapissa saattoi olla useamman asiakkaan servereitä.

Unionin tuomioistuin (EUT) lausui asiaan liittyvässä tuomiossaan C-215/19, että palvelukokonaisuudessa ei ole kysymys kiinteän omaisuuden vuokraamisesta. EUT perusteli kantaansa mm. sillä, että laitekaapit eivät ole tässä tapauksessa rakennuksen kiinteä osa. 

KHO katsoi EUT:n tuomion perusteella palvelukokonaisuuden arvonlisäverolain 65 §:ssä säädetyn palvelun myyntimaan yleissäännöksen alaiseksi palveluksi. EUT:n ja KHO:n linjaukset ainakin osittain selkeyttivät oikeustilaa sen suhteen, katsotaanko konesalipalvelut arvonlisäverotuksessa kiinteistöön kohdistuvaksi palveluksi vai ei. Kuitenkin palvelukokonaisuuden sisältö ja yksityiskohdat vaikuttavat merkittävästi arviointiin. 

Päätöstä ei näkemyksemme mukaan voi suoraan soveltaa kaikkiin konesalipalveluihin, vaan arvonlisäverokäsittely tulee arvioida aina tapauskohtaisesti palvelun sisältö huomioiden. 

Arvonlisäverokäsittelyllä on erityisesti merkitystä suomalaisten konesalien ulkomaalaisille asiakkaille, sillä jos palvelu katsottaisiin kiinteistöön kohdistuvana palveluna myydyksi Suomessa, konesalipalvelun ulkomainen ostaja saisi konesalipalvelun myyjältä Suomen arvonlisäveron sisältävän laskun. Ulkomaalainen, vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen palvelun ostava asiakas joutuisi tällöin hakemaan palvelun hintaan sisältyvän Suomen arvonlisäveron takaisin hitaana ulkomaalaispalautuksena.  

Kun konesalipalvelun tuottajan ei katsota vuokraavan kiinteistöä tai sen osaa AVL 27 §:n perusteella, vaan suorittavan muun palvelun, konesaliyhtiön ei myöskään tarvitse hakeutua erikseen verovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta eikä seurata sitä, käyttääkö konesalipalvelun ostaja palvelua ainakin osittain vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. 

Konesalipalvelujen tuottajan on suositeltavaa arvioida palvelukokonaisuuden arvonlisäverokäsittely välttyäkseen ylimääräisiltä veroriskeiltä. Avustamme tässä mielellämme.

Arvonlisäverotuksen lisäksi konesaliliiketoiminnassa on hyvä muistaa myös valmisteverotus. Konesalit ovat tietyin edellytyksin oikeutettuja ostamaan alemman II sähköveroluokan sähköä.