PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO muutti mieltään laskumerkintöjen vaikutuksesta palvelun arvonlisäverokäsittelyyn

KHO:n 3.1.2019 antaman vuosikirjapäätöksen KHO:2019:1 mukaan lääkärikeskuksen veloittaessa itsenäisen ammatinharjoittajalääkärin vastaanottoveloitukset lääkärin nimissä ja lukuun, kyse ei ollut lääkärikeskuksen myynnistä. Päätös on täysin päinvastainen kuin KHO:n vuotta aiemmin 14.11.2017 antama päätös T 5909. Tuolloin KHO katsoi, että vastaavat myynnit olivat lääkärikeskuksen omia myyntejä, eikä laskumerkinnöillä ollut merkitystä.