PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO otti kantaa liiketoiminnan määritelmään konserniavustustilanteessa

Korkein hallinto-oikeus antoi 9.12.2019 päätöksen konserniavustuksen soveltumisesta osakeyhtiöiden välillä. Keskeinen linjanveto liittyi siihen, mitä voidaan pitää elinkeinoverolain mukaisena liiketoimintana. 

Korkein hallinto-oikeus otti kantaa 9.12.2019 antamassaan päätöksessä (KHO:2019:150) liiketoiminnan määritelmään, ja sitä kautta konserniavustuksen soveltamisen edellytykseen. Konserniavustuksen vastaanottajana toimi yhtiö, joka oli aikaisemmin harjoittanut tutkimus- ja kehitystoimintaa, ja yhtiö oli päätetty purkaa. Samaan konserniin kuuluvat yhtiöt suunnittelivat konserniavustuksen antamista yhtiön toiminnan lopettamiseen liittyvien kulujen kattamiseksi sekä yhtiölle aiemmin kertyneiden tappioiden vähentämiseksi.  

Vaikka tutkimus- ja kehitystoimintaa ei ollutkaan harjoitettu yhtiössä enää aikoihin, ei se voinut olla korkeimman hallinto-oikeuden mukaan este konserniavustuksen soveltamiselle. Yhtiön hallinnointiin ja lopettamiseen liittyviä toimia tuli pitää osana yhtiön liiketoimintaa. Koska myös muut konserniavustuksen kriteerit täyttyivät, konserniavustusta tuli pitää antajien verotuksessa vähennyskelpoisena.