KHO otti kantaa liiketoiminnan määritelmään konserniavustustilanteessa

19.12.2019  |  Uutiset, Verotus

Korkein hallinto-oikeus antoi 9.12.2019 päätöksen konserniavustuksen soveltumisesta osakeyhtiöiden välillä. Keskeinen linjanveto liittyi siihen, mitä voidaan pitää elinkeinoverolain mukaisena liiketoimintana. 

Korkein hallinto-oikeus otti kantaa 9.12.2019 antamassaan päätöksessä (KHO:2019:150) liiketoiminnan määritelmään, ja sitä kautta konserniavustuksen soveltamisen edellytykseen. Konserniavustuksen vastaanottajana toimi yhtiö, joka oli aikaisemmin harjoittanut tutkimus- ja kehitystoimintaa, ja yhtiö oli päätetty purkaa. Samaan konserniin kuuluvat yhtiöt suunnittelivat konserniavustuksen antamista yhtiön toiminnan lopettamiseen liittyvien kulujen kattamiseksi sekä yhtiölle aiemmin kertyneiden tappioiden vähentämiseksi.  

Vaikka tutkimus- ja kehitystoimintaa ei ollutkaan harjoitettu yhtiössä enää aikoihin, ei se voinut olla korkeimman hallinto-oikeuden mukaan este konserniavustuksen soveltamiselle. Yhtiön hallinnointiin ja lopettamiseen liittyviä toimia tuli pitää osana yhtiön liiketoimintaa. Koska myös muut konserniavustuksen kriteerit täyttyivät, konserniavustusta tuli pitää antajien verotuksessa vähennyskelpoisena. 

Kommentit on suljettu.