PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO piti liiketoimintasiirrossa siirtyvää liiketoimintaa omavaraiseen toimintaan kykenevänä vastaanottavalle yhtiölle annettavasta rahoituksesta huolimatta

Korkein hallinto-oikeus katsoi 1.10.2020 (Taltionumero 3836) antamassaan ratkaisussa, ettei vastaanottavan yhtiön liiketoimintasiirron jälkeen saama rahoitus estänyt pitämästä liiketoimintaa omavaraiseen toimintaan kykenevänä yksikkönä. Päätös on julkaisematon.

Tapauksessa kaivosliiketoimintaa harjoittanut yhtiö pyysi keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua siihen, pidetäänkö sen suunnittelemaa liiketoimintasiirtoa EVL 52 d §:n mukaisesti veroneutraalina tilanteessa, jossa yhtiö siirtäisi kaivosliiketoimintansa tytäryhtiölleen. Jotta elinkeinoverolain säännöksiä liiketoimintasiirrosta voidaan soveltaa, tulee siirrettävän liiketoiminnan olla omavaraiseen toimintaan kykenevä yksikkö. Tapauksessa liiketoiminnan vastaanottava tytäryhtiö tuli liiketoimintasiirron jälkeen saamaan rahoitusta liiketoiminnan siirtävältä yhtiöltä, ja kaivosliiketoiminnasta odotettiin kertyvän liikevaihtoa vasta vuonna 2021.

Keskusverolautakunta totesi, että vastaanottavan yhtiön saamaa rahoitusta pidetään vastaanottavan yhtiön toiminnan kehittämiseen tähtäävänä sijoituksena. Rahoituksen saaminen ei siis estä siirrettävän liiketoiminnan pitämistä omavaraiseen toimintaan kykenevänä yksikkönä ja näin ollen liiketoimintasiirtoa voitiin pitää veroneutraalina. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö valitti ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen, sillä se katsoi, että keskusverolautakunnan päätöksen perusteluissa sekä asiasta annetussa selvityksessä ei ilmennyt perusteita muuttaa keskusverolautakunnan antamaa ennakkoratkaisua.