PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Sopimukseen perustuvan tappion korvaamisesta ei makseta arvonlisäveroa

B ry oli sitoutunut urheilukilpailujen järjestämisen aiheuttaman tappion korvaamiseen A Oy:lle. KHO katsoi päätöksessään KHO:2019:31, että A Oy ei suorittanut B ry:lle sellaista palvelua, johon tappion korvaaminen suoraan liittyisi, joten tappiontasauksen maksaminen oli arvonlisäverolain soveltamisalan ulkopuolinen rahoituksellinen erä.