PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO sovelsi lainalaisuusperiaatetta rajat ylittävää sulautumista koskevassa asiassa

Asiassa KHO 2019:111 toisessa EU:n jäsenvaltiossa jaksotetut lainojen järjestely- ja takauspalkkiot katsottiin sulautumisen seurauksena verovapaaksi Suomessa, koska Suomen verolainsäädännössä ei ollut nimenomaista säännöstä niiden taannehtivaksi tulouttamiseksi sulautumisen yhteydessä.