PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Yhtiö ei voinut oikaista arvonlisäveron perustetta luottotappioksi jäävien saamisten osalta, kun saamiset oli myyty emoyhtiölle

KHO katsoi 11.3.2019 antamassaan julkaisemattomassa päätöksessä, että saamisten ja saamisiin liittyvän luottotappioriskin myyminen konsernin sisällä estää myynnin arvonlisäveron perusteen ja maksetun arvonlisäveron määrän korjaamisen myöhemmin, kun luottotappioriski realisoituu.

Asiassa oli kyse siitä, onko myyjällä oikeutta oikaista arvonlisäveron perustetta emoyhtiölle myytyjen saamisten osalta, kun asiakasyritys myöhemmin hakeutuu yrityssaneeraukseen ja saamisista syntyy lopullinen luottotappio. KHO katsoi, ettei yhtiöllä ollut oikeutta vähentää myyntisaatavasta suoritetun arvonlisäveron perusteesta saatavan menetyksestä johtuvaa luottotappiota.

Myyntisaamiset oli myyty emoyhtiölle, jotta myyjä saattoi turvata oman taloudellisen asemansa ja hallinnoida saataviin liittyvää taloudellista riskiä. Myyntisaatavista oli laadittu yhtiön ja emoyhtiön välinen kauppakirja, jonka perusteella myyjä maksoi emoyhtiölle palkkion luottotappioriskin siirtymisestä.

Mikäli saamista ei olisi myyty emoyhtiölle, myyjä olisi voinut korjata aiemmin myynneistä raportoimansa arvonlisäveron määrää luottotappioksi jääneeltä osalta. Nyt myös arvonlisäveron osuus saamisista jäi konsernin tappioksi. Vastaavan tilanteen välttämiseksi saamisten myyntisopimuksessa tulisi huomioida arvonlisäveron osuus saamisista erikseen.