PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:lta jälleen päätös pysäköintitoiminnan arvonlisäverokäsittelystä

KHO:n mukaan yhtiön toiminta on arvonlisäverollista alueiden vuokrausta kulkuneuvojen paikoitusta varten, jos yhtiö vuokraa eri perustein hallitsemiaan pysäköintipaikkoja joko lyhyt- tai pitkäaikaisesti. Vuokralaisina olisi alueen liikehuoneistoissa vuokralla olevia yrityksiä tai niiden työntekijöitä tai muita yksityishenkilöitä. KHO kumosi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisusta laatiman valituksen.

Yhtiö on harkinnut kaikkien pysäköintitoimintojen keskittämistä uuteen perustettavaan yhtiöön. Perustettava yhtiö hallitsisi pysäköintipaikkoja vuokraamissaan tai osakeomistuksen perusteella hallitsemissaan pysäköintitiloissa. Yhtiö vuokraisi pysäköintipaikkoja joko lyhytaikaisilla tai pitkäaikaisilla sopimuksilla niin alueen yrityksille tai näiden työntekijöille ja muille yksityishenkilöille. Yhtiö ei vuokrannut liike- tai asuinhuoneistoja vaan ainoastaan pysäköintipaikkoja.

Jo Keskusverolautakunta katsoi kesäkuussa 2016 antamassaan päätöksessään, että yhtiön harjoittama toiminta oli arvonlisäverollista pysäköintitoimintaa. Koska pysäköintiyhtiö ei luovuttanut liikehuoneistoja pysäköintipaikkojen vuokralaisille, kysymys ei ollut yhdestä taloudellisesta kokonaisuudesta vaan pysäköintipaikkojen vuokrauksen alv-käsittely tulisi ratkaista itsenäisesti. Toiminta oli KVL:n mukaan pysäköintitoimintaa sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen pysäköintipaikkojen luovutuksen osalta.

Arvonlisäverolaki muuttui 1.1.2017 alkaen. Uudistetun säännöksen mukaan verollista on alueiden vuokraus kulkuneuvojen paikoitusta varten. Kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen, se samalla vahvisti, että tässä yhtiön tilanteessa oli kysymys myös uudistetun lainkohdan tarkoittamasta alueen vuokrauksesta kulkuneuvojen paikoitusta varten.

Päätös osoittaa, että alueiden vuokraus kulkuneuvojen paikoitusta varten voi olla arvonlisäverollista toimintaa, kun toiminta on tarpeeksi laajaa ja kun vuokraus ei liity kyseisen yhtiön harjoittamaan huoneistojen vuokraukseen. Tästä huolimatta uusissa hankkeissa on syytä ennalta varmistaa pysäköintitoiminnan luonne arvonlisäverotuksessa.

Tapauksessa ei ollut ratkaistavana se, pidetäänkö verollisena pysäköintinä myös sitä jos pysäköinti edellyttää pysäköintiosakkeen omistamista.