PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:lta merkittävät ratkaisut apuyhtiöiden käytöstä osakekaupan yhteydessä sekä sen jälkeen tapahtuneessa konsernijärjestelyssä

KHO antoi 15.12.2021 ainakin neljä asiaratkaisua apuyhtiöiden käytöstä osakekaupoissa. Lisäksi useampi valituslupahakemus vastaavissa asioissa hylättiin. Kaikissa oli kyse osakkeiden hankintavelan koron vähennyskelpoisuudesta. Velka oli kaikissa tapauksissa otettu ainakin pääasiassa ulkomaiselta konserniyhtiöltä. Koron vähennyskelpoisuuden ratkaisi käytännössä se, oliko kyse konsernin sisäisestä järjestelystä vai ulkopuolisten välisestä kaupasta. Toisin sanoen jos rahoitusrakenne perustettiin ennen hankintaa, se hyväksyttiin, mutta hankinnan jälkeistä rakenteen muutosta pidettiin keinotekoisena. Tarkastellaan perusteluita ja aloitetaan hyväksytyistä rakenteista.