PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:lta päätös korkovähennysrajoitusten tasetestin soveltumisesta

KHO julkaisi vuosikirjapäätöksen 2020:47 koskien korkovähennysrajoitusten tasetestiä. Tasetestillä tarkoitetaan velallisen oman pääoman ja taseen loppusumman suhteen vertaamista vastaavaan suhdelukuun konsernitasolla. Mikäli velallisen suhdeluku on konsernia korkeampi, korkovähennysrajoituksia ei sovelleta kyseisen velallisen verotuksessa.