PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:lta uusi vuosikirjapäätös välityspalvelun käsitteestä

KHO katsoi 12.2.2019 antamassaan päätöksessä KHO:2019:24, että palvelu, jonka tarkoituksena on saattaa opiskelija ja toisessa valtiossa sijaitseva koulu yhteen, on välityspalvelu.

A Oy tarjosi suomalaisille opiskelijoille palvelua, joka liittyi opiskelijoiden vaihto-oppilasvuoden järjestämiseen Yhdysvalloissa. Palvelu sisälsi yhteydenpidon oppilaisiin, mm. oppilaiden tapaamisen ja haastattelemisen tietojen keräämiseksi heidän toiveistaan ja eri vaihtoehtojen läpikäymisen sekä toisaalta yhteydenpidon kouluihin, eli koulujen kontaktoimisen, oppilaskandidaattien tietojen toimittamisen kouluille ja mahdollisesti myös oppilaiden puolesta vaihto-oppilasohjelman ehdoista neuvottelemisen.

A Oy ei myynyt opiskelijoille koulutukseen, majoitukseen tai matkoihin liittyviä palveluja, vaan opiskelijat tekivät näistä sopimukset erikseen suoraan palvelujen myyjän kanssa.

KHO katsoi, että A Oy saattoi asiakkaansa ja oppilaitoksen yhteen, jotta nämä voisivat tehdä keskenään sopimuksen, eli oppilaspaikan välityksen oli katsottava olevan yhtiön tarjoaman palvelun pääasiallinen sisältö. Palveluun liittyviä neuvonta- ja muita vastaavia palveluja oli pidettävä osana tätä välityspalvelua, eli niiden arvonlisäverokäsittely määräytyi välityspalvelun arvonlisäverokäsittelyn perusteella.

Kuluttajille myyty välityspalvelu on arvonlisäverollinen Suomessa ainoastaan, jos välitetty palvelu tai tavara on myyty täällä. Koska oppilaspaikka oli tässä tapauksessa Yhdysvalloissa, myös välityspalvelu katsottiin myydyksi siellä, joten palvelusta ei tullut maksaa arvonlisäveroa Suomeen. Päätöksessä ei otettu – eikä voitu ottaa – kantaa palvelujen verokäsittelyyn tai myyjän mahdolliseen rekisteröitymisvelvollisuuteen kohdevaltiossa.

Päätös osoittaa, että välityspalvelun käsite on laaja. Välityspalvelu voi kattaa kaikki sellaiset toimet, jotka välittäjä suorittaa saattaakseen osapuolet yhteen.

Kuluttajille myytyjen palvelujen lisäksi välityspalvelujen käsitteen laajuudella on merkitystä silloin, kun kyse on arvopaperien välityksestä. Arvonlisäverolaissa on säädetty osakkeiden ja muiden niihin verrattavien osuuksien, saatavien sekä johdannaissopimusten välitys arvonlisäverottomaksi. KHO:n nyt antama päätös korostaa, että palvelun luonteen arvioinnissa ratkaisevaa on päämäärä, jota palveluilla tavoitellaan, ei se, millaisia palveluja myyjän ja ostajan yhteen saattaminen edellyttää.