PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO:n vuosikirjaratkaisu menetyksen vähennyskelpoisuudesta

Yhtiöllä ei ollut oikeutta vähentää menetystä verotuksessa, kun myyntisaamiset oli aiemmin muutettu pääomalainaksi ja käsitelty kirjanpidossa sellaisena. Päätöksessä oli ratkaistavana, onko vähennyskelpoisuus menetetty pääomalainaksi muuttamisen johdosta.

KHO:n ratkaisussa 2018:77 oli kyse tilanteesta, jossa emoyhtiön tytäryhtiöltä oleva myyntisaaminen oli vuonna 2011 yhtiöiden sopimuksella muutettu osittain pääomalainaksi ja käsitelty pääomalainasaamisena emoyhtiön kirjanpidossa. Tytäryhtiö ajautui konkurssiin vuonna 2013. Emoyhtiö halusi verotuksessaan vähentää tytäryhtiöltä olevan saamisen myyntisaamisen arvonalenemisena sen sijaan, että se olisi käsitelty vähennyskelvottomana pääomalainasaamisen alaskirjauksena.

KHO katsoi, että menetys on emoyhtiölle vähennyskelpoinen vain, jos saatavaa voidaan sen pääomalainaksi muuttamisesta huolimatta pitää lain mukaan myyntisaamisena. Asiassa oli riidatonta, että yhtiöt olivat 2011 sopineet, että myyntisaatava muunnetaan pääomalainaksi.

KHO katsoi ratkaisussaan, että pääomalainasaatavaksi muutettu saatava on menettänyt luonteensa myyntisaamisena eikä saamisen menetystä voida pitää vähennyskelpoisena menona.