PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinan yksipuolisen ennakkohinnoittelusopimuksen yksinkertaistettu menettely voimaan syyskuun alussa

Kirjoitimme huhtikuussa Kiinan verohallinnon esitysluonnoksesta yksipuolisen ennakkohinnoittelusopimuksen eli APA:n (Advance Pricing Agreement) hakemusmenettelyn yksinkertaistamisesta. Heinäkuussa Kiinan verohallinto julkaisi tiedotteen (STA Public Notice [2021] No.24) , joka sisältää lopullisen ohjeistuksen (ohjeistus) yksinkertaistetusta APA-menettelystä.

Ohjeistus astui voimaan 1. syyskuuta 2021 lähtien.

Yksinkertaistettu APA-menettely on mahdollinen, mikäli yrityksen etuyhteysliiketoimien yhteismäärä ylittää 40 miljoonan renminbin (noin 5,2 MEUR) kynnysarvon kolmena hakemuksen hyväksymispäätöstä edeltävänä vuonna ja lisäksi vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Yritys on toimittanut Kiinan verohallinnolle siirtohinnoitteludokumentaation kolmelta edeltävältä vuodelta.
  • Yrityksellä on jo aikaisemmin saatu APA viime 10 vuoden aikana, jonka ehtoja se on noudattanut.
  • Yritys on ollut siirtohinnoittelua koskevan tarkastuksen ja siirtohinnoitteluoikaisun kohteena viimeisen 10 vuoden aikana ja suorittanut siirtohinnoitteluoikaisun.

Ohjeistuksessa yksinkertaistetun APA-menettelyn edellytykset ovat keventyneet esitysluonnokseen verrattuna. Esitysluonnokseen sisältynyt vaatimus siirtohinnoitteludokumentaation toimittamisesta vähintään kolme kuukautta ennen APA-hakemuksen jättämistä on poistettu. Lisäksi ohjeistuksesta on poistettu APA-hakemuksen hylkäysperusteina virheet etuyhteysliiketoimia koskevissa ilmoituslomakkeissa ja yrityksen etuyhteysliiketoimissa, liiketoimintaympäristössä tai toiminto- ja riskiprofiilissa tapahtuneet merkittävät muutokset.

Ohjeistuksen myötä yhä useampi yritys voi hakea ennakkohinnoittelusopimusta yksinkertaistetussa APA-menettelyssä.  Ennakkohinnoittelusopimus on myös kirjallinen dokumentti, joka voidaan antaa pankeille siirtohinnoitteluoikaisuna tehtävien ulkomaan maksujen prosessoimiseksi ulkomaan maksuja hallinnoivan viranomaisen (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Näin ollen verotuksen varmuuden lisäksi ennakkohinnoittelusopimus mahdollistaa yrityksille myös siirtohinnoitteluoikaisun tekemisen tulostason oikaisemiseksi markkinaehtoiselle voittotasolle. 

Lue lisää PwC:n Tax Insights -julkaisusta