PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinteä toimipaikka ja verotuksellinen asuinvaltio poikkeusoloissa - OECD:ltä suosituksia tulkintaan

Poikkeusolojen aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi osa yritysten työntekijöistä suorittaa työnsä väliaikaisesti eri valtiossa, kuin missä heidän normaali työn suorittamisen paikkansa sijaitsee. Tämä on nostanut esiin huolen kiinteän toimipaikan syntymisen riskistä sekä verotuksellisen asuinvaltion määritelmästä.

OECD:n sihteeristön näkemyksen mukaan COVID-19:n aiheuttama force majeure -tilanne ei muuta malliverosopimuksen kiinteän toimipaikan määritelmää. Koska kiinteän toimipaikan muodostuminen vaatii kuitenkin tietynlaista pysyvyyttä, ei poikkeusoloista johtuva väliaikainen työskentely työntekijän tai agentin kotitoimistosta käsin olisi riittävä peruste kiinteän toimipaikan syntymiselle kyseisessä valtiossa. Väliaikainen toiminnan keskeytyminen rakennustyömaalla ei myöskään purkaisi syntynyttä kiinteää toimipaikkaa.

Samaa periaatetta noudatettaisiin yrityksen verotuksellista asuinvaltiota määritettäessä: poikkeusoloista johtuva johdon väliaikainen työskentely toisesta valtiosta käsin ei muuttaisi yrityksen johtopaikkaa eikä siten myöskään sen verotuksellista asuinvaltiota. Malliverosopimuksen mukaan yrityksen johtopaikkaa määritettäessä merkityksellistä on, missä valtiossa yritystä tavanomaisesti johdetaan.

OECD:n tulkintasuosituksilla ei sinänsä ole välitöntä vaikutusta säännösten kansalliseen tulkintaan esimerkiksi Suomessa.

OECD onkin suositellut valtioita antamaan tarkempaa ohjeistusta aiheesta, jotta poikkeusolot eivät aiheuttaisi esimerkiksi ylimääräistä raportointitaakkaa. Verohallinto ei ole toistaiseksi antanut tähän liittyvää ohjeistusta.