PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinteän toimipaikan tulon määrittely selkeytyy

Verohallinto on antanut ohjeen kiinteälle toimipaikalle kuuluvan tulon määrittelystä. Ohjeessa tulon kohdistamisen prosessia on avattu OECD:n malliverosopimuksen valossa sekä havainnollistettu konkreettisin esimerkein. Ohjeen myötä myös varmistuu, että Verohallinto käyttää tulon allokoinnin pohjana OECD:n vuosien 2008 ja 2010 kohdistamisraporttia.