PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinteistön purkamiseen liittyvät kulut liiketoiminnan lopettamiskuluja

Keskusverolautakunta katsoi 24.3.2017 antamassaan ennakkoratkaisussa 18/2017, että arvonlisäverollisessa vuokraustoiminnassa olleeseen kiinteistöön liittyvät pilaantuneiden maiden puhdistuskulut sekä rakennusten purkukulut vuokraustoiminnan päättymisen jälkeen ovat kiinteistöllä (aikaisemmin) harjoitetun arvonlisäverollisen vuokraustoiminnan kuluja. Vuokranantajalla on oikeus vähentää kulujen arvonlisävero riippumatta siitä, milloin kulut syntyvät.