PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinteistön purkamiseen liittyvät kulut liiketoiminnan lopettamiskuluja

Keskusverolautakunta katsoi 24.3.2017 antamassaan ennakkoratkaisussa 18/2017, että arvonlisäverollisessa vuokraustoiminnassa olleeseen kiinteistöön liittyvät pilaantuneiden maiden puhdistuskulut sekä rakennusten purkukulut vuokraustoiminnan päättymisen jälkeen ovat kiinteistöllä (aikaisemmin) harjoitetun arvonlisäverollisen vuokraustoiminnan kuluja. Vuokranantajalla on oikeus vähentää kulujen arvonlisävero riippumatta siitä, milloin kulut syntyvät.

Kiinteistön myynnin yhteydessä teetetyn kuntokartoituksen tai rakennushistoriallisen selvityksen sen sijaan katsottiin kohdistuvan suoraan ja välittömästi kiinteistön myyntiin. Niihin sisältyvä arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen. Kiinteistöllä harjoitettuun arvonlisäverolliseen vuokraustoimintaan liittyvät kuntokartoituskulut ja rakennushistoriallisista selvityksistä aiheutuneet kulut olivat arvonlisäverollisen vuokraustoiminnan yleiskuluna vähennyskelpoisia.

Ennakkoratkaisu ei ole vielä lainvoimainen. Ratkaisu on linjassa EUT:n oikeuskäytännön kanssa. Arvonlisäverollisen liiketoiminnan lopettamiseen liittyvät kulut ovat kyseisen liiketoiminnan yleiskuluja, joten niiden osalta liiketoimen harjoittajalla on oikeus vähentää arvonlisäverot, vaikka toiminnasta ei syntyisi enää arvonlisäverollista liikevaihtoa tehtyjen hankintojen jälkeen.