PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinteistöveroprosessissa muutoksia vuonna 2020

Yritykset eivät pääsääntöisesti enää voi korjata kiinteistötietoja paperilomakkeella. Lisäksi kiinteistöveron eräpäivät muuttuvat verovelvolliskohtaisiksi.

Uuden käytännön mukaan yritykset voivat nykyään ilmoittaa kiinteistöverotuspäätökseen tehtävistä muutoksista ainoastaan sähköisesti OmaVeron kautta. Korjaukset on tehtävä viimeistään 30.4.2020. Verohallinto hyväksyy jatkossa tietojen antamisen paperisena vain erityisestä syystä. Luonnollisten henkilöiden tulee korjata mahdolliset puutteet viimeistään 5.5.2020 joko OmaVerossa tai paperilomakkeella.

Jatkossa kiinteistöverotus päättyy verovelvolliskohtaisesti ja päättymispäivä ilmoitetaan verotuspäätöksellä. Suurimmalla osalla yrityksistä kiinteistöverotus päättyy toukokuussa ja veron eräpäivät ovat 6.7.2020 ja 7.9.2020, mutta esimerkiksi kiinteistötietoihin tehdyt korjaukset voivat myöhentää verotuksen päättymistä ja veron eräpäiviä. Maksueriä on kaksi, jos kiinteistöveron määrä on vähintään 170 euroa.

Mikäli kiinteistöverotuspäätös on virheellinen, eikä verovelvollinen korjaa kiinteistön tietoja määräajassa, voi Verohallinto määrätä myöhästymismaksun (yrityksille 100 €) tai veronkorotuksen (yrityksille vähintään 150 €). Myöhästymismaksua tai veronkorotusta ei tavallisesti kuitenkaan määrätä, jos kiinteistöverotuspäätöksellä oleva virhe johtaa liian korkeaan kiinteistöveroon tai jos verovelvollisen ei kohtuudella voi olettaa olleen tietoinen virheestä.

Lisätietoja saat esimerkiksi kiinteistöverolain soveltamisohjeesta