PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinteistöverotuksen arvostamismenetelmät uudistuvat vuonna 2020

Valtiovarainministeriö antoi 8. toukokuuta 2017 tiedotteen kiinteistöverotuksen arvostamismenetelmiä koskevasta uudistuksesta. Tiedotteen mukaan kiinteistöverotusta varten tullaan kehittämään uusi maapohjan arvostamisjärjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Uudistuksella pyritään parantamaan kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Valtiovarainministeriön teettämien asiantuntijaselvitysten mukaan rakennusten ja maapohjien verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Tiedotteessa todetaan, että kiinteistöverotuksessa tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon maapohjien kauppahintojen alueellinen eriäväisyys. Uudistuksen myötä koko maahan on tarkoitus määritellä uudet hinta-alueet, joista johdetaan kiinteistöjen maapohjien verotusarvot. Kansalaisille tullaan lisäksi luomaan palvelu hinta-alueiden tarkasteluun.

Uusi arvostamismenetelmä valmistuu vuoden 2019 aikana ja sitä on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.

Myös rakennusten arvostamismenetelmään on suunnitteilla uudistuksia, joita varten aiotaan perustaa myöhemmin erillinen hanke.