PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinteistöverouudistus lykkääntyy vuoteen 2023

Kiinteistöverouudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna 2021 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 kiinteistöverotuksessa.

Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa siten, että kiinteistöjen verotusarvot vastaisivat nykyistä paremmin alueen todellista hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Uudistuksen tavoitteena ei ole muuttaa kiinteistöverotuksen tasoa yleisesti. Siten uudistuksesta johtuvaa kiinteistöjen verotusarvojen nousua on tarkoitus kompensoida kiinteistöveroprosentteja alentamalla. Yksittäisten kiinteistöjen ja rakennusten kohdalla kiinteistövero voi kuitenkin muuttua huomattavastikin.

Uuden aikataulun mukaan kiinteistöverouudistus tulee voimaan vuoden 2023 kiinteistöverotuksessa. Uudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuoden 2021 aikana.

Tällä hetkellä uudistuksen vaikutuksia yksittäisten kiinteistöjen ja rakennusten kiinteistöveroon ei voi arvioida luotettavasti. Hallituksen esityksen julkaisemisen jälkeen näkyvyyden muutoksiin pitäisi parantua.

Lisätietoja kiinteistöverouudistuksesta löydät esimerkiksi valtiovarainministeriön hankesivuilta.