PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinteistöverouudistus lykkääntyy vuoteen 2023

Kiinteistöverouudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna 2021 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 kiinteistöverotuksessa.