PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kohti avoimempaa veroprosessia?

Verohallinto on viimeaikaisissa puheenvuoroissaan peräänkuuluttanut vuoropuhelua verovelvollisten kanssa. Puheiden lisäksi on käynnistetty erilaisia hankkeita, kuten reaaliaikaiset verotarkastukset, ja mm. siirtohinnoittelun osalta Verohallinto on käynnistänyt hankkeen, jossa se pyrkii auttamaan verovelvollista siirtohinnoitteludokumentaation laadinnassa. Kaikki tällaiset aloitteet, joiden tarkoituksena on tehdä verotuksesta entistä ennakoivampaa ja samalla jouhevoittaa verotusmenettelyä, ovat hyvin kannatettavia. Yrityksissä kuluu entistä enemmän aikaa erilaisten viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen ja kaikki muuhun kuin itse liiketoimintaan kulutettu aika ja resurssit lisäävät yritysten kustannuksia. Nykyisessä taloustilanteessa olisikin hyvin suotavaa, että yritykset voisivat nykyistä paremmin keskittyä liiketoimintansa kehittämiseen.