PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Komissio ehdottaa määräenemmistöpäätökseen siirtymistä eräillä EU:n veropoliittisilla osa-alueilla

EU:n komissio haluaa poistaa yksimielisyysvaatimuksen EU:n veropolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa ja ehdottaa määräenemmistön perusteella tehtävään päätöksentekoon siirtymistä. Asioiden käsittely nopeutuisi, eikä yksittäinen jäsenvaltio voisi enää toimia tiettyjen uudistusten jarruttajana.

EU:n veropolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa kaikkien jäsenvaltioiden on oltava yhtä mieltä, jotta veropoliittisia uudistuksia ja päätöksiä on mahdollista saattaa voimaan. Yksimielisyysvaatimus hidastaa päätöksentekoa ja vaikeuttaa vastaamista sisämarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

Komissio esitteli 15.1.2019 antamassaan tiedonannossa ehdotuksensa siitä, miten EU:n verolainsäädännössä siirryttäisiin vaiheittain määräenemmistöllä tehtävään päätöksentekoon. Euroopan globalisoituvat taloudet edellyttävät nykyaikaista ja kunnianhimoista verojärjestelmää, Euroopan komission presidentti totesi tiedonantotilaisuudessa.

Ensimmäisessä vaiheessa määräenemmistöpäätöksiin siirryttäisiin sellaisissa verotukseen liittyvissä uudistuksissa, joilla parannetaan EU-maiden välistä yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa erityisesti veropetosten ja verovilpin torjunnassa. Tästä määräenemmistöllä tehtäviä päätöksiä lisättäisiin ja lopulta ulotettaisiin koskemaan myös uusia merkittäviä verohankkeita.

Siirtyminen yksimielisyydestä määräenemmistöpäätöksentekoon on tärkeää. Esimerkiksi yhteinen yhdistetyn yhteisöveropohjan (CCCTB) hanke on kärsinyt yksimielisyyden vaatimuksesta ja uudistusta koskevat neuvottelut ovat seisseet paikallaan jo pitkään.

Määräenemmistöiseen päätöksentekoon siirtyminen helpottaa ja nopeuttaa sisämarkkinoiden tarpeisiin vastaamista kehittyvillä ja digitalisoituvilla markkinoilla.