PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Konserniavustusta käsittelevä Verohallinnon ohje on päivitetty

Verohallinto on päivittänyt konserniavustusta käsittelevän ohjeensa. Uusi ohje on voimassa 29.3.2019 alkaen korvaten vanhan 6.6.1990 eli yli 28 vuotta sitten annetun ohjeen. Ohjeessa käsitellään konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain keskeisiä periaatteita ja konserniavustuksen vähentämisen edellytyksiä tuloverotuksessa.

Uudessa ohjeessa on runsaasti esimerkkejä ja se sisältää kattavasti viittauksia uusimpaan oikeuskäytäntöön, joka on muokannut konserniavustuslain tulkintaa. Uusina teemoina ohjeessa on nostettu esiin esimerkiksi kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti laadittujen tilinpäätösten ja konserniavustuksen väliset ongelmakohdat sekä EU-oikeuden vaatimukset.

Konserniavustuslakia koskevana tulevaisuuden muutoksena voi nostaa esiin eduskunnan hyväksymän esityksen tulolähdejaon poistamisesta.

Muutosta sovelletaan verovuodesta 2020 alkaen ja se muuttaa konserniavustuslakia siten, että konserniavustuksen antajina ja saajina voivat olla kaikki sellaiset osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden verotettava tulo määräytyy elinkeinoverolain mukaan.

Tämä tulee laajentamaan konserniavustuksen antajien ja saajien piiriä huomattavasti nykyisestä.