PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Konsernin sisäinen ristiinomistuksen purkaminen hyväksyttiin jakamalla emoyhtiön osakekanta uudelleen

Keskusverolautakunta (KVL) on antanut ennakkoratkaisun (38/2018) konsernin sisäisen ristiinomistuksen purkamisesta. Ratkaisussa KVL katsoi, ettei emoyhtiön osakekanta uudelleen jakamalla toteutettavan ristiinomistuksen purkamista pidetä luovutuksena, eikä siten veronalaisena tulona tai vähennyskelpoisena menona. Myöskään emoyhtiön omistajien ei katsottu tapauksessa saavan peiteltyä osinkoa. PwC toimi ristiinomistuksen purkua koskevassa järjestelyssä neuvonantajana.