PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Korkotuotot olivat säätiön henkilökohtaisen tulolähteen verovapaata tuloa

Tilannetta kokonaisuutena arvioiden KHO katsoi voitonjakolainalle maksettavan korkotuoton olevan säätiön verovapaata TVL-tuloa.